Stedelijk Museum Zutphen, 12 december 2020 tot 27 juni 2021
Zilver en Zutphen horen bij elkaar. Het Stedelijk Museum Zutphen brengt historisch zilver – Hollandia-zilver uit Zutphen – voor het voetlicht, in combinatie met hedendaags zilver. Dit laatste om te benadrukken hoe bijzonder het is dat een eeuwenoud ambacht de tijd glansvol heeft getrotseerd, bruisend van vitaliteit en springlevend is. 
Voor meer info, klik HIER