Zutphen, september 2020

Gewaardeerde Vrienden,

Hier vindt u het laatste nieuws over de Musea en de Vrienden.
Dit najaar zijn al een aantal activiteiten gestart en in dit bulletin kondigen wij nog andere aan.

De Musea
Tentoonstellingen:

In het museum Henriette Polak eindigen op 27 september 2020 de tentoonstelling van Wim Oepts en van Judith Minks.
Na een korte ombouwperiode start in dit museum op 17 oktober a.s. een tentoonstelling over de Hollandse Aquarellistenkring (HAL) “Magie van licht”.  De HAL bestaat in 2020 75 jaar en dat is een reden voor een feestelijke tentoonstelling. Het museum heeft zelf werk van de oprichters van de HAL, waaronder Kees Verwey, Otto de Kat en Jan Wiegers. Voor de tentoonstelling is een keuze gemaakt uit het werk van alle 59 huidige leden van de kring.

In het Stedelijk Museum loopt nog t/m 22 november a.s. de expositie “Tales of Freedom”.  Daarna opent op 12 december a.s. de tentoonstelling “Zilver voor iedereen” met als ondertitel: “Traditie en Vernieuwing”. Die aanduiding geeft al een hint over de inhoud.  Het museum brengt historisch zilver (Hollandia-zilver uit Zutphen) voor het voetlicht in combinatie met hedendaags zilver. Zilver en Zutphen horen bij elkaar. Als stad en museum zijn wij trots op ons Zutphens zilver met een geschiedenis die teruggaat tot de glorierijke Hanzetijd.

Het Kidsproof-certificaat
Onderstaand verzoek ontvingen wij van de Musea. Voor meer informatie kunt u terecht bij museummedewerkster Anita Kuipers.

Beste vriend,

Dit jaar willen wij het Kidsproof-certificaat van de museumvereniging krijgen. Dit certificaat geeft aan dat we een leuk en goed museum zijn voor kinderen. Veel bezoekers met kinderen hechten daaraan.

Om Kidsproof te zijn, moeten 60 museuminspecteurs voor eind oktober het museum hebben beoordeeld. Kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar kunnen Museuminspecteur worden. Je hoeft daarvoor geen museumjaarkaart te hebben.

We zijn al goed op pad, maar zijn nog niet op 60 beoordelingen.

Ons verzoek is of je kinderen in je omgeving wil motiveren om museuminspecteur te worden en ons museum te beoordelen. Als zij daarvoor naar het museum komen, krijgen ze ook nog een gebonden boek over de Vikingen.

Meer informatie: www.museumkids.nl.
Hartelijk dank voor de medewerking.
Graag uw medewerking/die van uw (klein)kinderen!

 De Vereniging
Op donderdag 24 september a.s. is er een Vriendencafé Special, waarvoor u een uitnodiging hebt ontvangen. Deze bijeenkomst blijkt zo aangeslagen te zijn bij de Vrienden, dat deze (ondanks de ruime mogelijkheid in de Walbugiskerk) vol is. Dat is een groot compliment voor de organisator.

Ook heeft u een uitnodiging ontvangen voor de (uitgestelde) jaarvergadering, die in dezelfde kerk zal worden gehouden op dinsdagavond 6 oktober a.s. Hiervoor kunnen leden zich nog melden (bij: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl ).
Alle informatie over de verantwoording van het bestuur over 2019 mét de begrotingen voor 2020 en 2021 staan op deze website van de Vrienden: Kies voor ‘Vereniging’, vervolgens ‘Ledenvergaderingen’ en dan de ‘ALV van 6 oktober 2020’.
Ook als u niet naar de vergadering komt, kunt u hier zien hoe het de vereniging gegaan is en wat er met uw contributie gedaan is.
Na afloop van het officiële gedeelte van de jaarvergadering houdt filosoof Suzanne Biewinga een lezing “Over Vriendschap”

Vriendenprijs 2020
In de maand november a.s. hopen wij de Vriendenprijs 2020 uit te reiken. De jury is samengesteld, de lijst van genomineerden is in ontwerp. De datum is nog niet bekend, maar u ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor de uitreiking. 

Cursussen voor dit najaar
In het vorige Vriendenbulletin zijn de cursussen voor dit najaar aangekondigd. Door de omstandigheden, die samenhangen met het coronavirus, zijn een aantal wijzigingen in de cursussen van de Vrije Academie noodzakelijk gebleken. Degene, die zich hebben opgegeven, adviseren wij de site van de VA bij te houden ( www.vrijeacademie.nl ). 

Inmiddels kunnen we van dit instituut een nieuwe activiteit aankondigen: Een wandeling door Zutphen, “Van Germaanse nederzetting tot nu”. De wandeling duurt 2 uur en kost € 25,-.
De data zijn:
vrijdag 16 oktober a.s. vanaf 11.00 uur
zaterdag 31 oktober vanaf 11.00 uur. 
Opgave bij de Vrije Academie.

Verenigingsactiviteiten
Tot slot. Ons bestuur doet haar best activiteiten te organiseren, waarvan wij denken, dat die de belangstellig van onze Vrienden hebben en die bijdragen aan het contact (zoals het Vriendencafé volgende week). Door de corona-situatie zijn een aantal activiteiten, waaronder met name de excursies, op dit moment niet mogelijk.
Het bestuur hoort graag van u / van de leden, welke ideeën u heeft / zij hebben voor activiteiten, die wij mogelijk kunnen organiseren.  

Met hartelijke groet,

namens het bestuur,
Hans Meininger, voorzitter