Zutphen, oktober 2018

Gewaardeerde Vrienden,

Er zijn al activiteiten geweest dit najaar, waaraan veel Vrienden hebben deelgenomen, zoals ons bezoek aan CODA met de ontvangst door Carin Reinders en het Vriendencafé met beeldend kunstenaar Edith Meijering. Een aantal aankondigingen en uitnodigingen zijn nog te doen voor de rest van dit jaar. U vindt deze hierna.
We hopen bij de geplande activiteiten weer veel Vrienden te mogen ontmoeten.

Najaarsexcursie
De Vrienden worden van harte uitgenodigd voor de bijzondere dagexcursie op woensdag 28 november a.s. naar het Gemeente Museum Den Haag, gevestigd in een prachtig art deco gebouw van de architect H.P. Berlage. Zoals altijd bij aankomst eerst koffie/thee met wat lekkers, waarna een boeiende rondleiding door de tentoonstelling Expressionisme en Devotie.
Een kunstenaar bij wie spiritualiteit duidelijk zichtbaar in zijn werk terugkomt is Alexej von Jawlensky (1864-1941). In een tijd waarin de meeste mensen nog vasthielden aan een vastomlijnde invulling van hun geloof, combineerde Jawlensky vrij van kerkelijke dogma’s het beste uit verschillende religies.
Voor meer informatie over deze bijzondere Vriendenexcursie en de wijze van aanmelding, klik hier voor de de uitnodiging die als bijlage aan dit Vriendenbulletin werd toegevoegd.

Samenwerking met Luxor
Wij zetten de samenwerking met theater Luxor voort. De films over kunstenaars op zondagmorgen zijn ook de komende maanden voor Vrienden te bezoeken met een korting.
De komende films zijn:
– zondag 28 oktober 2018 om 11.00 uur:       Hokusai – beyond the Great Wave
– zondag 25 november 2018 om 11.00 uur:   Caravaggio- the Soul and the Blood
– zondag 30 december 2018 om 11.00 uur:   Hitler versus Picasso and the others.

Alle films worden ingeleid door plaatsgenoot professor Jeroen Stumpel.
De toegang tot deze filmvertoningen bedraagt € 12,50; Vrienden ontvangen op vertoon van hun Vriendenpas een korting van € 2,50.
Meer informatie over de te tonen films is te vinden op de website van Luxor (www.luxorzutphen.nl) of op artsincinema.nl

Nieuwe tentoonstellingen
De geplande opening op 20 oktober jl. van de tentoonstelling van “Zutphense uitblinkers” moest door omstandigheden worden uitgesteld. Deze tentoonstelling, waarover in het vorige Vriendenbulletin al werd geschreven, opent nu volgens verwachting op 9 december 2018.
In museum Henriette Polak zal op 17 november 2018 de al aangekondigde tentoonstelling  “de Aquarellen van Theodoor Heynes” worden geopend.
Voor de opening van beide tentoonstellingen krijgen de Vrienden nog een uitnodiging. Met de Musea is afgesproken – gelet op de beperkte ruimte – dat naast een vertegenwoordiging van het bestuur maximaal 20 Vrienden aanwezig kunnen zijn.

Contact
Contact van het bestuur met de leden is voor ons heel belangrijk. Wij kunnen horen wat er speelt en waar belangstelling voor is. Zo houden wij de vereniging ( met 700 leden!) dynamisch en persoonlijk. Contact kunt u altijd opnemen via de contacttab op deze website, of via secretaris@vriendenmuseazutphen.nl Bellen met het museumsecretariaat voor Vriendenzaken anders dan bij opgave voor het Vriendencafé betekent een omweg en belast het museumsecretariaat onnodig.

Aankoop nieuwe kunstwerken
Het bestuur heeft ingestemd met een verzoek van de Musea om de aankoop van een drietal dierenbeelden van Hetty Heyster mogelijk te maken.
Hetty Heyster is een animalierkunstenaar, waarvan in museum Henriette Polak najaar 2017 een tentoonstelling is geweest (“Life Force, dier in beeld”).
Het gaat om de volgende werken:
– Ransuil op berkenstam (2010)
– Gorilla Banja ( 1998)
– Pelikaan II (2010).
De bronzen dierenbeelden van Hetty Heyster (1943) behoren tot de beste van Nederland en zijn op vele openbare plekken en in museale en particuliere collecties te vonden.
De Musea en wij zijn blij, dat het mogelijk is de beeldencollectie met deze aankoop te kunnen uitbreiden.

Vriendenkunstprijs
Zoals reeds eerder aangekondigd zal op dinsdag 20 november a.s. tijdens een Vriendencafé de Vriendenkunstprijs worden uitgereikt. De winnaar ontvangt een geldprijs
(€ 2.500,-) en een beeldje. De genomineerden zullen tijdig op de website vermeld worden. Juryvoorzitter Arnold Gerritsen zal tijdens het Vriendencafé de winnaar bekend maken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
Opgave is gewenst op secretaris@vriendenmuseazutphen.nl of (0575) 516878.

Met Vriendengroet,
namens het bestuur,
Hans Meininger, voorzitter