Het nieuwe Vriendenbulletin, mei 2020, wordt in de week van 4 – 10 mei aan onze Vrienden toegestuurd. Daarin wordt onder andere het belang van de brief van Tiana Wilhelm (dir. Musea Zutphen) nader toegelicht.
Ook aandacht voor de nieuwe (voorlopige) datum van de Algemene Ledenvergadering.
Dit Vriendenbulletin vindt u hier.