Zutphen, mei 2020

Gewaardeerde Vrienden,

Voor ons allen is het een verontrustende tijd. Voor u als Vriend van de Musea Zutphen betekent dat, naast zorgen en beperkingen, ook: geen museumbezoek en geen Vriendenactiviteiten. Wij verlangen er ook naar weer activiteiten te kunnen aanbieden. Veel van die activiteiten, die wij die in het Vriendenbulletin van december 2019 aankondigden, konden niet doorgaan. U heeft over de annuleringen bericht ontvangen.

Gelukkig vielen een aantal activiteiten vóór de “intelligente lockdown”. Hierover verderop meer. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar secretaris@vriendenmuseazutphen.nl

De Musea

Onze museumdirecteur Tiana Wilhelm richt zich hieronder in een persoonlijk bericht tot de Vrienden. Zij gaat daarbij in op de plannen voor een mogelijke heropening en de financiële situatie van de Musea:

Lieve Vrienden,

Allereerst hoop ik dat jullie gezond zijn en – met alle beperkingen- toch kunnen genieten van de goede en mooie dingen van het leven.

Zoals jullie gehoord hebben blijven de strenge corona-maatregelen voor de musea voorlopig nog van kracht en het is de vraag of er eind mei versoepelingen kunnen komen. Toch zijn we gestart met de voorbereidingen voor een feestelijke heropening, in het kader van het “nieuwe normaal” of de “1,5 meter samenleving” of toch de 60- werkvloer? 

Onze museumzalen bieden gelukkig letterlijk voldoende ruimte om een beperkt aantal bezoekers over de dag te kunnen ontvangen. “In de beperking toont zich de meester”, luidt het gezegde. We zijn van plan om samen met onze vrijwilligers van het “nieuwe normaal” iets meesterlijks te maken. Het museumteam is druk bezig om allerlei voorzieningen te treffen om dat op een verantwoorde wijze te doen. Dat deze aanpassingen veel werk en extra kosten met zich meebrengen, is duidelijk. Dat wij veel inkomsten mislopen door de sluiting is dat ook. Wij maken gebruik van de financiële steunmaatregelen, maar het noodfonds voor cultuur is beperkt en om in aanmerking te komen dient de helft van het gevraagde bedrag te komen uit matching door de gemeente en/of provincie.

Het wordt dus spannend. Eens te meer is het dan fijn om te weten dat wij Vrienden hebben, waar wij een beroep op kunnen doen. Het is denkbaar dat wij ook bij jullie moeten aankloppen voor een bijdrage om het hoofd boven water te houden. Natuurlijk ligt die verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij ons zelf en die nemen we ook, maar het is altijd een fijne gedachte dat er trouwe ondersteuners zijn zoals jullie die de Musea Zutphen een warm hart toedragen. Dat gevoel is wederzijds.

Warme groet, blijf gezond en hopelijk tot binnenkort,

Tiana

Het bestuur heeft aan Tiana al alle steun toegezegd voor als die noodzakelijk is, in welke vorm dan ook. De onmogelijkheid om de prachtige tentoonstelling “Koele Wateren” nu te bezoeken kan een beetje worden goedgemaakt met een digitaal bezoek aan de website van de Musea, waar doorgeklikt kan worden naar indrukken van deze tentoonstelling. Ook op www.thuismuseum.nl is een bezoek te zien van Lieke aan deze tentoonstelling (aanbevolen). Deze virtuele rondleiding is ook te vinden op YouTube.  Meer hierover op onze website. 

Ook veel andere musea in Nederland hebben virtuele rondleidingen. 

Wat wél en niet doorging

We hebben een goed bezocht en interessant Vriendencafé gehouden op 15 januari jl., waarbij museummedewerkster collectiebeheer Marieke de Jongh een inleiding gaf over de globe van Langren en de restauratieplannen met die globe.

Ook werd door een groep Vrienden op 19 februari 2020 een zeer geslaagd bezoek gebracht aan Villa Mondriaan in Winterwijk. Een verslag hiervan vindt u op onze website.

Helaas kon de geplande Vriendenexcursie van 16 april jl. naar het Catharijne Convent in Utrecht niet doorgaan. Of er een najaarsexcursie komt, is onder de gegeven omstandigheden hoogst onwaarschijnlijk. Het bestuur denkt na over alternatieven.

De jaarvergadering

U bent eerder uitgenodigd voor de jaarvergadering op 24 maart 2020. Wij hebben u moeten berichten, dat deze vergadering niet kon doorgaan. De overheid heeft de verenigingen de gelegenheid gegeven de verplichte termijn van zes maanden na einde verenigingsjaar te verlengen met ten hoogste vier maanden. Het bestuur heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij hopen de jaarvergadering nu in oktober a.s. te laten plaatsvinden.

De website

Deze website van de Vrienden is een perfecte plek voor communicatie van ons bestuur met de Vrienden. Veel sneller dan met een Vriendenbulletin kan via de website informatie worden doorgegeven. Deze is altijd actueel. 

Onze oproep blijft dus: bezoek periodiek onze (en uw) website. 

De contributie

Op de geplande en geannuleerde jaarvergadering stond geen verhoging van de contributie op de agenda. Voor de duidelijkheid: deze blijft in 2020 € 22,50 voor een enkel lidmaatschap en € 32,50 voor een dubbel lidmaatschap. Binnenkort hopen wij deze bedragen op de gebruikelijke wijze te incasseren: automatisch van degenen, waarvan wij het bankrekeningnummer hebben gekregen en met een betalingsverzoek per brief aan de anderen.

Met hartelijke groet en blijf gezond,

namens het bestuur,

Hans Meininger, voorzitter