Zutphen, mei 2018

Gewaardeerde Vrienden,

In dit Vriendenbulletin uitnodigingen voor nieuwe tentoonstellingen, rondleidingen en Vriendencafés. En ook mededelingen over de cursussen van dit najaar, het opvolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een bericht over de voortgezette samenwerking met Luxor.
Veel om als Vriend naar uit te kijken.

Openingen
Op 10 juni a.s. opent om 15.30 uur de nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum: “Adel in Beeld.”. In deze expositie wordt het verhaal verteld van de adellijke families Van Heeckeren, Van der Capellen, Schimmelpenninck van der Oije en Van Westerholt. De Vrienden hebben voor deze opening al een uitnodiging ontvangen van de Musea Zutphen.
Gelet op de capaciteit van het Auditorium is opgave verplicht en er kunnen dit keer (helaas) slechts een beperkt aantal Vrienden bij de opening zijn

Op 15 juli a.s. vindt in Museum Henriëtte Polak de tentoonstelling “Onalledaags” plaats.
Meer informatie over deze tentoonstelling en de aanmelding voor de opening ontvangt u van de Musea en is tijdig te vinden op onze website.

Rondleidingen
De nu geplande rondleidingen bij deze tentoonstellingen zijn voor Vrienden als volgt:

Adel in Beeld:
Dinsdag 19 juni a.s.                         : van 11.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 19 juni a.s.                         : van 19.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag 28 juni a.s.                   : van 14.00 uur tot 15.00 uur

Onalledaags
Dinsdag 24 juli a.s.                          : van 11.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag 25 juli a.s.                      : van 19.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag 2 augustus a.s.            : van 14.00 uur tot 15.00 uur

Aanmelding voor een rondleiding op info@museazutphen.nl  of 0575-516878.
Hierbij geldt: geen nieuws is goed nieuws. Als u niets hoort staat u op de deelnemerslijst.

Vriendencafés
Dit najaar worden er twee zeer bijzondere Vriendencafés gehouden.
Het eerste vindt plaats rond september (datum nog onbekend) en er is een plan van de Musea om de Vrienden via een speeddate kennis te laten maken met de diverse medewerkers en onderdelen van de Musea.
U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Reeds definitief gepland is het Vriendencafé op 20 november a.s., dit keer vanaf 19.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal de Vrienden(kunst)prijsworden uitgereikt. De laatste keer, dat deze tweejaarlijkse prijs werd uitgereikt was in 2014 (overigens ook op 20 november), met als winnaar Wim van der Meij. In het jaar 2016 werd de prijs wegens de sluiting van de Musea niet uitgereikt.
Noteer de datum vast; een uitnodiging met meer informatie volgt.

Cursussen in het najaar 2018
Voor het najaar 2018 is een interessant cursusprogramma in de maak.
Het landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur De Vrije Academie, het landelijk instituut voor religie in kunst en cultuur Helikon en de Zutphense kunstenares Edith Meyering zijn weer van de partij., Peter de Jonge heeft aangegeven na afloop van het voorjaarsprogramma te zullen stoppen.

Edith Meyering geeft een teken- en schildercursus. De deelnemers maken kennis met verschillende materialen en technieken en gaan zelf aan het werk.

De andere cursussen zijn meer theoretisch van aard. Introductie in de kunstgeschiedenis en Verdieping symboliek zijn een paar van de onderwerpen.

Het definitieve programma komt in de loop van de maanden mei/juni via de website van de Vrienden van de Musea Zutphen beschikbaar. Ook alle informatie over hoe u zich kunt opgeven vindt u daar.

Vanwege de oplopende kosten sturen we het cursusprogramma vanaf heden niet meer per post. Een brochure van de Vrije Academie kunt u vinden bij de Musea Zutphen, evenals een overzicht van de cursussen van Edith Meijering en vanaf half juni ook dat van Helikon.

Zoals gebruikelijk ontvangen de deelnemende Vrienden korting op de cursusprijs.

Samenwerking Luxor
De in de vorige brief aangekondigde samenwerking met theater Luxor wordt voortgezet .
De voorstelling van de serie “Exhibition On Screen” van 27 mei jl. (Canaletto of the Art of Venice) was weer met korting te bezoeken (bekendgemaakt via de Vriendenwebsite) en ook de voorstelling van 24 juni a.s. (Vermeer) valt weer onder de samenwerking. Na de zomer zien we verder.

Op bezoek bij de buren
We gaan weer op bezoek bij de buurmusea, dit keer het museum CODAin Apeldoorn. Daar opent half juni a.s. de tentoonstelling “Gelderland Grensland”met schilderijen van vier eeuwen kunst van o.a. Barent Avercamp, Warnardus Bilders, Matthijs Maris, Anton Mauve, Jan Mankes, Jan Voerman en (!) Wilem den Ouden. De Musea Zutphen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze expositie.
Wij zijn in overleg met CODA over de juiste datum; het wordt eind augustus/begin september.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Op de ledenvergadering van 1 maart jl. is gemeld dat ook de Vereniging Vrienden Musea Zutphen moet voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Vereniging beheert van alle leden persoonlijke gegevens, zoals NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummers, emailadres en IBAN (wanneer een machtiging voor incassobetaling is gegeven). Volgens de AVG worden deze gegevens niet als “gevoelig” geclassificeerd. Het bestuur heeft de grondslagen voor onze beheermethodiek vastgelegd en richt zich nu op het vaststellen van simpele procedures. De AVG waarborgt dat uw gegevens accuraat worden beheerd en dat gegevens niet in handen van derden vallen. U wordt geïnformeerd over het verdere vervolg.

Met Vriendengroet,
namens het bestuur
Hans Meininger, voorzitter