Zutphen, maart 2021

Gewaardeerde Vrienden,

In ons vorig Vriendenbulletin spraken wij de hoop uit dit jaar weer onze normale activiteiten als Vriendenvereniging te kunnen uitvoeren. Helaas zijn de musea voorlopig nog gesloten (in ieder geval t/m 30 maart a.s.) en kunnen wij (nog) geen activiteiten organiseren.
In dit bulletin berichten wij over hoe u wél van kunst kunt genieten en hoe u in contact kunt blijven met onze musea en met de Vrienden.

Kunst online
Onze Musea
Veel over de tentoonstellingen “Magie van Licht” en “Zilver voor iedereen” is online te vinden op de website van de musea (www.museazutphen.nl). 
We hopen dat deze tentoonstellingen het halen tot na de heropening van de musea. Museumdirecteur Tiana Wilhelm heeft in een brief aan de Vrienden de situatie van de musea weergegeven met een blik op de toekomst. Deze brief is te vinden op onze website (www.vriendenmuseazutphen.nl). 

Nieuwsbrief van de Musea
Voor meer en actueel nieuws van onze musea is aan te bevelen u in te schrijven op de Nieuwsbrief van de Musea (ook via de website van de musea).

De Vrije Academie heeft veel van haar cursussen en lezingen online gezet. Deze zijn zowel live via Zoom te volgen als On Demand via VA thuis. Het is een ideale gelegenheid om thuis van kunst te genieten en (meer) kennis hierover op te doen. U kunt zich hiervoor inschrijven op de website van de Vrije Academie (www.vrijeacademie.nl).
Docenten van de Vrije Academie verzorgen ook wekelijks artbites, korte lessen over hun favoriete onderwerpen. Van kunstgeschiedenis tot biologie en van filosofie tot vintage kleding. U kunt zich voor toezending per email (gratis) opgeven. 

Paul Bröker is gestart met een weblog “Kunstblikken” met aardige en toegankelijke verhalen over kunst- en cultuurgeschiedenis. In deze tijd, waarin hij geen cursussen of lezingen kan geven, wil hij op deze manier zijn kennis delen. En hij doet dat met het van hem bekende enthousiasme. U kunt zijn artikelen lezen op www.kunstblikken.com en vervolgens op “Artikelen” klikken. Om u nieuwsgierig te maken: De laatste artikelen in Kunstblikken gaan over de vrouwelijke paus Johanna en over de onmogelijke liefde tussen Jupiter en Io. 
Het is mogelijk u te abonneren op de serie via paulbrokerkunstgeschiedenis@gmail.com.
Deze culturele schoonheid wordt u als Vriend zonder kosten aangeboden.

De Vereniging
Vorig jaar werd op 6 oktober in de Walburgiskerk de jaarvergadering gehouden. Het concept-verslag staat op onze website (op de startpagina naar “vereniging” en vervolgens naar “ledenvergaderingen”). Goedkeuring zal worden gevraagd op de komende jaarvergadering. 
Het bestuur streeft ernaar de jaarvergadering 2021 vóór 1 juli a.s. te houden, alles afhankelijk van het verloop van de corona-epidemie en de vaccinaties.

Dit Vriendenbulletin wordt verzonden aan alle Vrienden, die ons hun emailadres hebben gegeven en naar de Vrienden die voor de postverzending € 10,- hebben betaald. 

Binnenkort zullen wij de contributies incasseren via de ons opgegeven bankrekeningen.
Graag horen we van u als uw rekeningnummer gewijzigd is, zodat we het goede nummer kunnen meenemen in de incasso. Alsnog opgeven van uw bankrekeningnummer (voor wie dat nog niet hebben gedaan) vergemakkelijkt ons werk.
Later volgen de betalingsverzoeken aan degenen, waarvan we geen rekeningnummer hebben.
Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de ondersteuning van de musea Zutphen. Wij verwachten u binnenkort te kunnen tonen wat er met de donaties recent mogelijk is gemaakt.

Door de bekende omstandigheden hebben we het afgelopen verenigingsjaar alleen de voordrachten van Jaap Nijstad en Otteline van Panthaleon van Eck kunnen aanbieden tijdens een Vriendencafé Special en de lezing van Suzanne Biewinga “Over Vriendschap” na de jaarvergadering.
Beide voordrachten zijn nog terug te vinden op de website van de Vrienden. Wederom aanbevolen.

Bij diverse onderwerpen in dit bulletin wordt verwezen naar onze website. De website is voor ons als bestuur de ideale mogelijkheid om actuele berichten aan u door te geven. De website biedt ook een kans om in contact te komen met het bestuur. 

Wij rekenen erop u dit jaar eindelijk weer bij meerdere gelegenheden te kunnen begroeten.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden,

Hans Meininger, voorzitter 
(voorzitter@vriendenmuseazutphen.nl)