Zutphen, 9 juni 2022

Zeer gewaardeerde Vrienden,

Wat is het fijn dat de Vrienden door hun lidmaatschap niet alleen steun bieden aan de Musea Zutphen maar elkaar de afgelopen weken ook weer konden ontmoeten tijdens Vrienden-activiteiten!

 Meest recent is de 59e Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl.
Tijdens dit goed bezochte ALV memoreerde voorzitter Hans La Rose dat de Vereniging in 1962 werd opgericht, dit in opvolging van Vereniging Pictura 100 jaar eerder. Op onze website kunt u onder de knop ‘Aankopen’ zien wat in de loop der jaren dankzij financiële steun van de Vrienden kon worden gerealiseerd.
Web: https://vriendenmuseazutphen.nl/aankopen/
Tijdens de ALV werd verantwoording afgelegd over beleid en financiën. Penningmeester Loes Kooij gaf een heldere toelichting en mede dankzij een positief oordeel van de kascommissie werd décharge verleend aan het bestuur. Na de pauze gaf auteur Jolande Withuis, een prachtige lezing naar aanleiding van haar recent gepubliceerde biografie: ‘Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994’. Web: https://museazutphen.nl/nieuws/biografie-jeanne-oosting/

Op 27 mei jl. waren de Vrienden ‘Op bezoek bij de buren’ bij Museum Staal in Almen. Dit museum organiseert samen met Museum Henriëtte Polak en drie andere culturele instellingen ‘De Zomer van Jeanne’. Een serie tentoonstellingen over het leven en werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994). Web: https://www.museumstaal.nl/nu-te-zien/jeannes-zomer/ 

Op 18 mei jl. bezochten vele Vrienden het ‘Vriendencafé’. Bij unaniem besluit van de jury werd aan de Zutphense kunstenares Edith Meijering postuum de Vriendenprijs 2022 toegekend. Nadat bestuurslid en Musea-directeur Tiana Wilhelm verwoordde hoe waardevol Edith Meijering is geweest voor de kunst in het algemeen en voor Zutphen en de Musea Zutphen in het bijzonder, overhandigde jury-voorzitter Helga van den Enk de prijs aan Edith’s zus Trudy. Deze schetste in haar dankwoord een warm beeld van Edith, als zus en als zeer bevlogen kunstenaar.
Web: https://vriendenmuseazutphen.nl/activiteiten-2/vriendenprijs/

Het bestuur is blij dat bovenstaande activiteiten weer konden worden georganiseerd en doet haar best om dit najaar ook weer ‘als vanouds’ met zo’n 50 Vrienden per luxe touringcar een expositie elders te bezoeken.Onze activiteitencommissie informeert u zodra daar meer duidelijkheid over is.

Nieuwe Bestuursleden
Volgend jaar is er in ons bestuur plek voor een nieuwe bestuurder. Mocht u nieuwsgierig zijn… laat het ons weten, dan maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Ook op onze website kunt u veel informatie vinden: Web: https://vriendenmuseazutphen.nl

Cursusprogramma najaar 2022.
Komend najaar is er voor de Vrienden weer volop gelegenheid om een of meerdere cursussen en/of lezingen te volgen. De Vrije Academie verzorgt in Zutphen (met korting) 3 cursussen, elk van 10 hoorcolleges: Colleges Introductie kunstgeschiedenis, Colleges introductie filosofie en Colleges Tien Topmusea. Web: https://vriendenmuseazutphen.nl/activiteiten-2/cursussen/
Tip: via bovenstaande link vindt u ook info over het inschrijven op de VA-nieuwsbrief waarmee u van de VA de meest recente berichtgeving ontvangt.
En, op de weblog van Paul Bröker vindt u een overvloed aan kunstverhalen om thuis van te genieten: Web: https://www.kunstblikken.com

Musea Zutphen – Nieuwsbrief
Er staan prachtige culturele belevenissen op het Musea-programma.
Tip: Aanmelden voor de Nieuwsbrief  via: www.museazutphen.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Namens het bestuur van de Vrienden,
hartelijke groet,
Hans La Rose, voorzitter

*Wij hopen dat wij u met de inhoud van dit Vriendenbulletin een Vriendendienst bewijzen.
Suggesties voor verbetering horen wij graag.

*Eerder verschenen Vriendenbulletins kunt u nalezen op onze website, via de knop ‘Activiteiten’ en dan de knop ‘Vriendenbulletins’.

*Vrienden Musea Zutphen – Kuiperstraat 13, 7201 HG Zutphen
Telefoon: 0575-516878 –  e-mail secretaris: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl
Website: www.vriendenmuseazutphen.nl