Zutphen, juli 2020

Gewaardeerde Vrienden,

We kunnen en mogen als kunstliefhebber weer iets meer dan de afgelopen vier maanden. De Musea Zutphen openden met drie mooie tentoonstellingen en ook het bestuur bereidt activiteiten voor dit najaar voor. Over wat er nu bekend is gaat dit bulletin.

De jaarvergadering

De voor 24 maart jl. vastgestelde jaarvergadering kon vanwege de corona-beperkingen niet doorgaan. Inmiddels heeft het bestuur besloten deze vergadering te houden op dinsdagavond, 6 oktober a.s. De vergadering vindt dan plaats in de kerkzaal van gebouw “De Wijngaard”, Wilhelminalaan 3 te Zutphen. Wij hebben daar zelfs voor de hopelijk vele Vrienden voldoende ruimte om aan alle afstandsregels te kunnen voldoen.

U ontvangt nog een aparte uitnodiging.  De bij de vergadering behorende stukken, zoals het jaarverslag van het secretariaat en de financiële overzichten zijn reeds bekend gemaakt en staan op deze website van de vereniging.

De Musea

Gelukkig zijn de Musea vanaf 1 juni jl. weer open gegaan, zij het met beperkte toegang. Zo hadden de Vrienden in ieder geval de gelegenheid de prachtige tentoonstelling “Koele Wateren” nog drie weken te bezoeken.

In juli zijn drie nieuwe tentoonstellingen gestart: in museum Henriette Polak vanaf 1 juli tot 27 september 2020 een hartverwarmende keuze uit de eigen museumcollectie van tien  topwerken van publiekslieveling Wim Oepts, onder de titel “Geel & Zonnig.”

Ook in dit museum vanaf 11 juli tot 27 september 2020 werken van fotografe Judith Minks, onder de titel “Freckles & More”. Judith Minks fotografeerde zo’n honderd sproetengezichten, waaruit het museum een keuze maakte voor deze tentoonstelling.

Naast de sproetencollectie zijn van Judith Minks de series “Hotel room” en “Moments in time” te zien.
Tenslotte opende 18 juli in het Stedelijk Museum de tentoonstelling “Tales of Freedom/ Verhalen van Vrijheid” (te zien t/m 22 november 2020). Deze tentoonstelling brengt de actualiteit van het streven naar vrijheid in beeld.

Voor de toegang tot de musea behoeft u vanaf 1 juli jl. niet meer te reserveren, maar omdat er een maximumaantal bezoekers per tijdslot wordt toegelaten, wordt aanbevolen tickets te reserveren. Dat kan via de site van de Musea Zutphen (www.museazutphen.nl). 

Vrienden, die met hun Vriendenpas de Musea willen bezoeken, kunnen (voor zover nog niet gedaan) hun 2020-sticker ophalen bij de balie van de Musea.  

Vriendenactiviteiten

Cursussen najaar 2020.

Dit najaar verzorgen de Vrije Academie en Paul Bröker een aantal interessante cursussen waarvoor Vrienden van de Zutphense musea zich nu al met korting kunnen inschrijven. 

Edith Meijering legt zich toe op masterclasses en workshops. Zij start deze zomer al De cursussen van de Vrije Academie en Paul Bröker worden gegeven in het auditorium van de Musea Zutphen. De locaties van de masterclasses en workshops van Edith Meijering variëren en passen bij het thema van de masterclass.

Meer informatie over de inhoud van de cursussen, aanmelding en prijzen is te vinden op de website of in de gids van de Vrije Academie (www.vrijeacademie.nl) en ook op de Vriendenwebsite (www.vriendenmuseazutphen.nl). Vrienden ontvangen tot de start van de cursus een korting. Ook de korting vindt u op de website.

Voor de masterclasses en workshops van Edith Meijering kunt u op haar eigen website terecht: www.edithmeijering.nl

Lievelingsschilderijen

Het bestuur is hernieuwd gestart met de rubriek “Kunstbelevenissen”. Hierin nodigen wij Vrienden uit aan te geven wat hun favoriete kunstwerk is en waarom. Bestuurslid Hans la Rose heeft een start gemaakt en dit is op de Vriendenwebsite te vinden onder “Uitgelicht”.

Aankopen geactualiseerd

Een belangrijk doel van de vereniging is het ondersteunen van de Musea bij door hen gewenste aankopen. Voor de Vrienden, waarvan de bijdragen dit doel helpen te verwezenlijken, is het de moeite waard te weten en te zien wat die aankopen waren. Met intensieve hulp van onze Vriend Johan Drewes is de lijst van aankopen geactualiseerd en te vinden op de Vriendenwebsite. Advies: kijk eens op onze website onder de kop “Aankopen”. 

Bestuur

GEZOCHT: bestuurslid met verstand van geld.

Zoals sommigen van u gemerkt hebben, missen we een bestuurslid met verstand van financiën. Iemand die onze rekeningen betaalt en jaarlijks zorgt voor de incasso van de ledencontributies. Een klus die meestal een paar uur per week kost. Eenmaal per jaar kost de automatische incasso en de betalingsverzoeken extra tijd. 

Wij vormen een actief bestuur met innovatieve ideeën. Voor de uitvoering hiervan dienen we wel op volle kracht te zijn, namelijk met zijn 7-en. 

We vergaderen elke twee maanden een middag (of avond als dat u beter past). 

Door de afgelopen periode waarin de Musea gesloten waren, zijn we nog meer doordrongen van de noodzaak om met de financiële middelen van de Vrienden de Musea Zutphen optimaal te ondersteunen. We hopen dat dit u aanspreekt en u motiveert om deel uit te maken van ons bestuur. Voor meer informatie: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl.

Met hartelijke groet,

namens het bestuur,

Hans Meininger, voorzitter