Zutphen, juli 2019 

Gewaardeerde Vrienden, 

Zo kort voor de vakantieperiode nog nieuws van de Vriendenvereniging. Om nieuwe aankopen van de Musea bekend te maken, u voor te bereiden op wat er na de zomer voor Vrienden te doen is en om kennis te geven van wijzigingen in het bestuur. 

Vacature Vriendenbestuur 
Er is in mei een vacature ontstaan in het Vriendenbestuur. Jan-Pieter Willeumier, die penningmeester was, heeft het bestuur verlaten. Tot zijn definitieve vervanging in de komende ledenvergadering, zal bestuurslid Marieke Gitz als penningmeester ad interim fungeren. Zij wordt daarbij vaktechnisch ondersteund door één van de Vrienden. 
De Vrienden, die binnenkort een contributiebrief ontvangen, zullen dus de naam van Marieke Gitz onder de brief aantreffen. 

Het bestuur, dat oorspronkelijk aantrad met zeven leden, bestaat nu nog uit vijf leden. Wij doen daarom een OPROEP aan de Vrienden om ons te komen versterken. De invulling van de rollen en taken kan in overleg plaats vinden.
Meer informatie kunt u krijgen via secretaris@vriendenmuseazutphen.nl of telefonisch bij ondergetekende op 0612538346. 

Cursusprogramma najaar 2019. 
In het najaar is er voor de Vrienden van de Musea Zutphen weer gelegenheid om een of meerdere cursussen of lezingen over kunst te volgen.
De Vrije Academie verzorgt een mooi aanbod over uiteenlopende kunstenaars, perioden en stromingen. U heeft hier in ons vorige bulletin al kennis van kunnen nemen. 

Helikon heeft afscheid genomen van Zutphen. In plaats daarvan geeft Paul Bröker, voormalig directeur van Helikon, op persoonlijke titel een paar interessante lezingen over grote tentoonstellingen die binnenkort plaatsvinden. Daarnaast verzorgt hij een driedaagse cursus over de Decamerone van Boccaccio.

Edith Meijering stopt met de Doe-cursus. In plaats daarvan legt zij zich toe op het geven van masterclasses. Hierover zullen wij u zoveel mogelijk via de agenda op onze website berichten. 

Op de website van de Vrienden vindt u meer informatie over de cursussen en lezingen en over de wijze waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Vrienden die een cursus of lezing willen volgen komen in veel gevallen in aanmerking voor een korting op de cursusprijs. De kortingen zijn niet voor alle cursussen gelijk maar staan op de website en in de studiegidsen vermeld. 

Veel cursussen beginnen in de tweede helft van september. U kunt zich nu al inschrijven. De cursussen van de Vrije Academie en de cursussen van Helikon worden gegeven in het Auditorium van het museum. De masterclasses van Edith Meijering in het atelier van Edith aan de Kolenstraat in Zutphen.
Het bestuur kan u de cursussen en masterclasses warm aanbevelen. 

Nieuwe aankopen 
Met financiële steun van de Vrienden hebben de Musea Zutphen uit de nalatenschap van mevrouw Schwarz- Richter een aantal werken kunnen aankopen, die prachtig passen bij de collectie van Museum Henriette Polak. Het gaat om drie aquarellen van Theodoor Heynes, twee aquarellen van Kees Verwey en een schilderij van Theo Kurpershoek. 

Mevrouw Schwarz was de weduwe van Leopold Schwarz, een neef van Henriette Polak-Schwarz. De Musea en wij zijn erg blij, dat deze werken verkregen konden worden. Er wordt gezocht naar een gelegenheid de werken aan de Vrienden te tonen. 

Vriendenuitwisseling 
Vanuit het bestuur van de Nederlandse Federatie voor Vrienden van Musea is het idee gekomen om als Vrienden uit te wisselen met andere musea. Dat houdt in dat u als Vriend op een vastgestelde datum en tijdstip welkom bent bij een museum, waar u ontvangen wordt door Vrienden van dat museum. Zij ontvangen u met koffie en verzorgen de begeleiding en toelichting in het museum. 

De secretaris van ons bestuur Helga van den Enk heeft al tweemaal aan zo’n Vriendenuitwisseling mee gedaan. Zij is bij het prachtige oude museum Gouda en bij het interessante Nationaal reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder op bezoek geweest. Helga is met enthousiaste verhalen teruggekomen over de hartelijke ontvangst, de interessante uitwisseling en rondleiding en de goede tips om na afloop de stad te verkennen.

Als u ook mee wilt doen aan de Vriendenuitwisseling meldt u dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan via secretaris@vriendenmuseazutphen.nl . U ontvangt dan nadere gegevens over het te bezoeken museum. Het vervoer dient u zelf te regelen, maar als er meerdere Vrienden gaan dan kunnen we natuurlijk bekijken of samen reizen te organiseren valt. 

In de komende maanden worden de volgende Vriendenuitwisselingen georganiseerd (zie ook Agenda op de Homepage):                     

Stadsmuseum Woerden 25 augustus 2019 13.00 uur 
Dordrechts Museum 30 augustus 2019 13.30 uur 
Nationaal Onderwijsmuseum,
Dordrecht 
16 september 2019 13.00 uur 
Van Abbe Museum,
Eindhoven 
28 september 2019  12.30 uur 
Musea Veere 12 oktober 2019  13.30 uur 

Rondleidingen: 
Bij de tentoonstelling “Paradise Lost” zijn voor de Vrienden de volgende rondleidingen gepland: Dinsdag 16 juli a.s. om 14.00 uur 

Woensdagavond 17 juli a.s. om 19.00 uur
Een aantal van u zal op vakantie zijn. Daarom organiseren we eind augustus één of meer extra rondleidingen. U ontvangt hierover nog een bericht.
Opgave bij de Musea: info@museazutphen.nl of 0575-516878. 

Namens het bestuur,
Hans Meininger, voorzitter ( hansmeininger@planet.nl )