Zutphen, januari 2019

Gewaardeerde Vrienden,

Allereerst: ons bestuur wenst u een heel mooi en gezond 2019.

Ook voor het komende jaar zal het bestuur haar uiterste best doen om de Musea te steunen en de Vrienden een fraai kunstprogramma te bieden met excursies, rondleidingen, Vriendcafés en cursussen. Wat voor dit voorjaar bekend is, leest u hierna.

Overdracht kunstwerken
Omdat de toekomst van de Musea onzeker was, wat betreft organisatiestructuur en plaats, heeft het Vriendenbestuur vanaf 2015 de kunstwerken (formeel: “museale objecten”), waarvoor de Musea financiering vroegen bij de aanschaf, zelf gekocht. Het ging om werken van o.a. Den Ouden, Oepts, Buijs en De Kat. Op de balans in de jaarrekening van de vereniging was de aankoopwaarde van deze werken telkens opgevoerd. Nu zowel de plek als de verzelfstandiging van de Musea duidelijk is geworden, hebben wij de door ons gekochte werken met een schenkingsovereenkomst overgedragen aan de Musea. Voor wie geïnteresseerd is om welke werken het gaat: een lijst is aan te vragen bij de secretaris: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de vereniging wordt gehouden op dinsdag 12 maart 2019 in het auditorium van de Musea Zutphen.  Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het bestuur zal verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2018 middels een jaarverslag en de jaarrekening. Vervolgens zal Hendrik Haafkens, programma manager Erfgoed in Zutphen, een lezing houden over zijn werkterrein en het belang van het bewaren van het erfgoed in Zutphen.
Een uitnodiging voor de jaarvergadering met de bijbehorende stukken zal tijdig aan de Vrienden worden toegezonden.

Voortgezette samenwerking met Luxor
De samenwerking met Luxor wordt voortgezet. De reeks “Arts in Cinema” gaat in 2019 verder en Vrienden kunnen met korting (op vertoon van de Vriendenpas) de volgende films over kunst bezoeken:
– zondag 27 januari 2019 om 11.0 uur: Van Gogh: “Of Wheat Fields and Clouded Skies”  van filmer Giovanni Piscaglia
– zondag 24 februari 2019 om 11.00 uur: Raphaël: “The Lord of the Arts”
De films worden weer ingeleid door Jeroen Stumpel.

Oproep aan de Vrienden: geef a.u.b. uw e-mailadres aan ons door
We hebben in het vorige Vriendenbulletin een oproep geplaatst om zoveel mogelijk een emailadres op te geven. Het is prettig dat een aantal leden daaraan gehoor hebben gegeven. Het kan echter nog beter: als u een emailadres hebt en nog steeds berichten per brief ontvangt: maak het uzelf en ons gemakkelijk door uw e-mailadres door te geven.
Momenteel ontvangen nog zo’n 70 Vrienden dit Vriendenbulletin per post, de print- en portokosten daarvan zou de Vereniging graag willen besparen.
Wij zullen in de toekomst de website nog meer gaan gebruiken om nieuws te melden en aankondigingen van activiteiten te doen.
Als u op de hoogte wilt blijven: kijk regelmatig op deze Vriendenwebsite.
Als u iets te vragen of te melden hebt, gebruik dan bij voorkeur het emailadres van de secretaris: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl

Cursusprogramma voorjaar 2019

Ook dit voorjaar verzorgen:
Vrije Academie en Helikon een uitgebreid programma over uiteenlopende kunstenaars, periodes en stromingen.
Vrienden van de Musea Zutphen kunnen hier met korting aan deelnemen.
Introductie in de kunstgeschiedenis, Verdieping van symboliek en de Kruistochten worden in cursusvorm aangeboden. Lezingen zijn er over diverse andere onderwerpen, waaronder Caravaggio, de fresco’s van de Sixtijnse kapel en de Stanze van Raphaël.

Edith Meijering geeft in zeven maandagavonden, te beginnen op 14 januari a.s. weer haar bekende Doe-cursus tekenen en schilderen voor beginners en (enigszins) gevorderden.
Zij start ook een serie eendaagse masterclasses: iedere maand een ander thema of techniek uit de kunst uitgediept.
De eerste masterclass wordt gegeven op zondag 13 januari 2019 en gaat over Collages en Übermahlungen.
De tweede masterclass is op zaterdag 16 februari, met een extra class op 2 maart en gaat over Aquarel schilderen met goud.
Verwacht worden Masterclasses op 23 maart (Het Goud bij Gustav Klimt) en 13 april (De Kimono’s van Breitner). Meer info op www.edithmeijering.nl

Alles over deze cursussen en lezingen (inhoud, plaats, tijd en prijs) is te vinden op deze website van de Vrienden onder “activiteiten/cursussen en lezingen”.
Veel cursussen beginnen al in januari.
De cursussen van de Vrije Academie worden gegeven in het auditorium van de Musea Zutphen.
De cursussen van Helikon in het Odensehuis.
De cursussen en masterclasses van Edith Meijering in haar atelier aan de Kolenstraat 27 1hg.

Rondleidingen
Bij de tentoonstelling “Theodoor Heynes en de aquarel” zijn voor Vrienden een aantal rondleidingen gepland.
De uitnodigingen daarvoor zijn al door de Musea verzonden. Hierbij nogmaals de data:
Dinsdag 8 januari 2019 om 11.00 uur
Donderdag 10 januari 2019 om 14.00 uur
Woensdag 16 januari 2019 om 19.00 uur.

Als u nog mee wilt en u niet hebt opgegeven, kunt u op het museumsecretariaat informeren of er nog plaats is (0575-516878).

Met Vriendengroet,
Namens het bestuur,
Hans Meininger, voorzitter