Zutphen, 6 december 2021

Zeer gewaardeerde Vrienden,

In dit Vriendenbulletin bieden wij u informatie waarvan wij hopen dat wij u er een Vriendendienst mee bewijzen.
Suggesties voor verbetering horen wij graag.

Vriendenactiviteiten
Als gevolg van ‘Corona’ hebben wij wederom Vriendenactiviteiten moeten annuleren. Bijvoorbeeld een Vriendencafé met lezing door conservator Lian Jeurissen over de tentoonstelling ‘Hoge Luchten’. Dat spijt ons zeer. Ook de Voorjaarsexcursie vraagt om heroverweging. Nu, met zo’n 45 Vrienden in een touringcar… kan dat? Daarbij blijkt de tentoonstelling in het Drents Museum, ‘Viva La Frida’ voor groepsbezoek inhoudelijk minder aansprekend dan wij tevoren hadden verwacht.

Rondleiding ‘Hoge Luchten’
Graag nodigen wij u uit voor een rondleiding speciaal voor Vrienden op de onlangs geopende tentoonstelling ‘Hoge Luchten’. Voor de veiligheid zal de rondleiding in groepjes van 5 Vrienden plaats vinden. De datum is dinsdag 21 december tussen 15.00 en 17.00 uur. Aanmelden uiterlijk op maandag 13 december via helgavdenk@upcmail.nl of tel.: 0620960981. Let op: Vol = Vol. 

Nieuwsbrief Musea Zutphen
Met regelmaat versturen de Musea Zutphen een digitale Nieuwsbrief. Zo ook op 23 november jl. waarin aandacht voor onder andere de tentoonstellingen ‘Hoge Luchten’ (27 nov. t/m 20 maart) en ‘Ode aan Constant en het Vrije denken’ (27 nov. t/m 20 maart).

Foto: ‘Schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht in Leeuwarden, 21 januari 1809’.
Collectie Rijksmuseum
.

De Nieuwsbrief kunt u lezen via deze link: https://mailchi.mp/museazutphen/november-2021
Aanmelden voor de Nieuwsbrief? Volg deze link (kan even duren ivm uploaden): https://museazutphen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Lezing
In aansluiting op de hierboven al genoemde tentoonstelling ‘Hoge Luchten’ vindt op 19 december een bijzondere lezing plaats: ‘Ster van Bethlehem: Fabels, feiten, wetenschap of fictie?’
Iedereen kent het verhaal van de wijzen uit het Oosten die de weg naar de stal van Bethlehem konden vinden omdat een ster hen de weg wees. Maar welke ster straalde daar hoog in de lucht en… wás er wel een ster?
Amateur-astronoom Freddy Nauta geeft hierover een presentatie.
Meer informatie vindt u via deze link:
https://museazutphen.nl/plan-je-bezoek/activiteiten/ster-van-bethlehem-fabels-feiten-wetenschap-of-fictie/

Foto: ‘Venus en Pleiaden’, Freddy Nauta.

Cursusprogramma voorjaar 2022.
Het komend voorjaar is er voor de Vrienden van de Musea Zutphen weer gelegenheid om cursussen of lezingen over kunst te volgen. De Vrije Academie verzorgt een mooi aanbod over uiteenlopende kunstenaars, perioden en stromingen.  Op de website van de Vrienden vindt u binnenkort meer informatie. Bezoek vooral ook de website van de Vrije Academie https://www.vrijeacademie.nl en schrijf u daar in voor hun nieuwsbrief. Dan beschikt u steeds over de meest recente informatie.
Geregeld worden on-line cursussen en lezingen aangeboden, die u in uw eigen omgeving kunt volgen. Of de cursussen van Paul Broker dit voorjaar doorgaan is nog onbekend. Maar… zijn weblog https://www.kunstblikken.com biedt bijzondere kunstverhalen om de komende tijd van te genieten!

Tentoonstellingen en andere activiteiten Musea Zutphen
Uitgebreide informatie vindt u op de website van de musea: www.museazutphen.nl
Ook een bezoek aan de Museumwinkel is zeer zeker de moeite waard! 

De vereniging Vrienden Musea Zutphen is opgericht om de Zutphense Musea te steunen. Zoals het recent financieel bijdragen aan de restauratie van ‘De Globe’ (A.F. van Langren – 1608).
Wij danken u zeer voor uw steun.

Het bestuur van de ‘Vrienden Musea Zutphen’ wenst u een goede gezondheid, bijzondere Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2022.

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Vrienden,
Hans La Rose, voorzitter

Vrienden Musea Zutphen          
Kuiperstraat 13  –  7201 HG Zutphen
Telefoon: 0575-516878 –  e-mail: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl
Website: www.vriendenmuseazutphen.nl