Zutphen, december 2020

Gewaardeerde Vrienden,

Dit is het laatste (vierde) Vriendenbulletin van dit enerverende en voor velen angstige jaar. Als vereniging hadden wij weinig mogelijkheden om bij elkaar te komen. Wat wél kon en kan leest u in dit bulletin. Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. En vooral een goede gezondheid.
Wij hopen komend jaar weer meer onze normale activiteiten te kunnen uitvoeren. Let ondertussen vooral op onze website, waar het laatste nieuws en de laatste aankondigingen staan.

Wat wél doorging
Op 24 september 2020 konden ruim veertig Vrienden in een Vriendencafé Special in de Walburgiskerk voordrachten gecombineerd met lichtbeelden bijwonen van Jaap Nijstad en Otteline van Panthaleon van Eck met als thema “Kijken op twee manieren”.  De gedichten van Stadsdichter Otteline bij de gekozen schilderijen (zes werken uit de vaste collectie van museum Henriette Polak) zijn te vinden op deze website van de Vrienden. Zeer aanbevolen, voor wie erbij was en wie er niet bij kon zijn.
Of… klik hier.

De Algemene ledenvergadering (ALV) op 6 oktober 2020 kon maar worden bijgewoond door maximaal 30 leden. De aanwezigen hebben- naast het nemen van besluiten- kunnen genieten van een voordracht van filosoof Suzanne Biewinga “Over Vriendschap”
Ook haar lezing is integraal terug te vinden op deze Vriendenwebsite.    Advies van het bestuur: ga op onze HomePage naar het desbetreffende item onder ‘Uitgelicht’ en lees de voordracht van Suzanne (downloaden aanbevolen). 
Of… klik hier.

Het bestuur
Het bestuur is na de jaarvergadering nu ook formeel uitgebreid met Yvonne Burgersdijk, die de functie van secretaris heeft (te bereiken op: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl).

Het is (nog steeds) niet gelukt binnen de vereniging een nieuwe penningmeester te vinden. Wij hebben besloten met ingang van volgend jaar de boekhouding extern te laten verzorgen. Het kost geld, maar het is helaas niet anders.

De postverzending
Dit bulletin is het laatste dat de Vrienden per post ontvangen, die niet gereageerd hebben op de brief van het bestuur van november jl. Volgend jaar kunnen alleen Vrienden dit bulletin per post ontvangen als zij € 10,- bijdrage in de print- en verzendkosten over hebben gemaakt voor 15 december 2020 op de rekening van de vereniging
(NL 33 ABNA 0612509958).
Ook is het mogelijk alsnog uw emailadres op te geven als u prijs blijft stellen op onze berichtgeving.

Vriendenpas
Als Vriend heeft u een Vriendenpas ontvangen. Deze wordt- zoals bekend- niet jaarlijks nieuw verstrekt, maar er zijn nieuwe jaarstickers beschikbaar. Begin 2021 kunt u uw jaarsticker voor dat jaar ophalen bij de balie van de Musea.

Tentoonstellingen/lezingen
In de Musea Zutphen opent op 12 december a.s. de nieuwe tentoonstelling: “Zilver voor iedereen”.  Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website en de website van de Musea Zutphen. De tentoonstelling “Magie van Licht’ loopt nog t/m 7 februari 2021 en daarover kunnen de Vrienden deelnemen aan onderstaande lezing.

Lezingen De aquarel door Arnold Niessen
De tentoonstelling “Magie van Licht” is alweer een paar weken te zien. U zult snappen dat we nu geen rondleidingen voor Vrienden kunnen organiseren. Een leuk en interessant alternatief is een lezing, speciaal voor Vrienden door aquarellist en rondleider Arnold Niessen. Zijn werk is te zien in de tentoonstelling.

De lezingen vinden plaats op:
Woensdag 16 december a.s. van 19.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 22 december a.s. van 17.00 tot 18.00 uur.

Arnold zal vanuit vijftig jaar ervaring aan de hand vaneen aantal illustratieve originele kunstwerken een verhelderende voordracht houden in het auditorium van het musea, Vervolgens kunt u de tentoonstelling bezoeken.

Aan deze lezingen kunnen elke keer 15 personen deelnemen. Aanmelden is verplicht en kan via info@museazutphen.nl of telefonisch 0575-516878.

Aankoop
Aan ons door de Musea is aan onze vereniging   gevraagd de aankoop van een schilderij van Willem den Ouden mogelijk te maken. Het betreft het schilderij “Zelfportret in blessuretijd” uit 2012. Het schilderij geeft naast een prachtig beeld van de kunstenaar ook een poëtische en humoristische impressie van de ouder wordende mens, met hand achter het steeds dover wordende oor.
Het bestuur heeft besloten dit verzoek te honoreren en het gevraagde bedrag beschikbaar te stellen.  

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden,

Hans Meininger, voorzitter