Zutphen, april 2019

Gewaardeerde Vrienden,

In dit Vriendenbulletin veel nieuws over recente kunstaankopen, over de Musea, een Vriendencafé, Vriendenbezoekdag, op Bezoek bij de Buren, een nieuwe lezing en cursussen en een kunstfilm in Luxor. Daarnaast (helaas) ook een wijziging in het bestuur.

Nieuwe aankopen voor Museum Henriette Polak en Stedelijk Museum.

Met financiële steun van de Vrienden hebben de Musea de afgelopen periode twee aankopen gedaan: een stilleven (aquarel) van Theodoor Heynes en een zilveren spoelkom van de Zutphense zilversmid H.J. Wolters. Beide aankopen zijn een mooie aanwinst voor de museumcollecties. 

Van Theodoor Heynes bezit Museum Henriette Polak al vier stillevens en het aangekochte werk vult een periode op, waarvan het museum nog geen werk had.

De zilveren spoelkom is door het Stedelijk Museum direct naast ander zilverwerk in een vitrine geplaatst en voor bezoekers te bezichtigen.

De Musea

Op 7 april jl. opende in Museum Henriette Polak de groepstentoonstelling “Schitteren door afwezigheid”. Deze tentoonstelling is te bezoeken t/m 23 juni a.s. 

Zondag 28 april a.s. is de opening in het Stedelijk Museum van de tentoonstelling “Picture This”, een bonte verzameling foto’s uit de collectie van het museum waarin kijken en bekeken worden centraal staat. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Opgave voor de opening is noodzakelijk wegens het beperkte aantal plaatsen. 

De rondleidingen bij “Schitteren door afwezigheid” zijn gepland op donderdag 18 april a.s. om 11.30 uur, op vrijdag 19 april a.s. om 14.30 uur, op woensdag 24 april a.s. om 19.00 uur en op donderdag 25 april a.s. om 11.30 uur. Opgave bij de Musea ( info@museazutphen.nl ), of telefonisch 0575 516878.

Vriendencafé

Op woensdag 22 mei a.s. wordt weer een Vriendencafé georganiseerd. Dit keer staat het in het teken van Zutphens Zilver. Conservator Lian Jeurissen zal een inleiding houden, waarna de aanwezige Vrienden een rondleiding met toelichting van haar krijgen bij de in het Stedelijk Museum aanwezige zilvercollectie. Vanzelfsprekend zal het cafégedeelte niet vergeten worden. Het café begint om 17.00 uur.

Op Bezoek bij de Buren

Op woensdag 12 juni a.s. zijn de Vrienden welkom in Diepenheim bij de Kunstvereniging en het Drawing Centre. Zoals gebruikelijk bij deze bezoeken zullen wij voor ontvangst, toelichting en rondleiding(en) zorgen. De beide musea zijn te bezoeken met de Museumkaart. U moet er zelf heen. De reistijd is zowel per auto als per openbaar vervoer zo’n 35 minuten. Er komt meer informatie over de te bezoeken tentoonstellingen en de ontvangsttijd. Noteer vast de datum, als u belangstellend bent.

Luxor

Theater Luxor vertoont in de serie “Arts in Cinema” zondag 28 april a.s. om 11.00 uur een film over Claude Monet. “I Claude Monet” van filmer Phil Grabsky onthult nieuw inzicht in de man, die met zijn schilderij “Impression, soleil levant” (1874) de start gaf voor het impressionisme. 

Vrienden ontvangen op vertoon van hun Vriendenpas een korting van € 2,50. Houders van een Luxorpas, waarmee al korting wordt verkregen, ontvangen niet daar bovenop deze Vriendenkorting.

Lezing en cursussen Vrije Academie

Woensdag 12 juni a.s. is van 11.30-12.30 uur in het museum een lezing door Frederike Upmeijer, docent van de Vrije Academie, over Rembrandt. De kosten zijn € 18,- en u kunt zich inschrijven via de website van de Vrije Academie ( http://www.vrijeacademie.nl ). Daar vindt u ook meer informatie over deze lezing.

Op de website van de V.A. vindt u al het een en ander over het najaarsprogramma van de Vrije Academie in Zutphen. In juni komt deze informatie op de website van de Vrienden.

Vriendenbezoekdag

De Vrienden van musea, die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, kunnen op bezoek bij collega-musea. Dat kan voor onze Vrienden op zaterdag 11 mei a.s. vanaf 11.00 uur in Museum Gouda, Achter de Kerk 14.  U wordt ontvangen en krijgt een rondleiding. Opgave s.v.p. vóór 4 mei a.s. bij: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl

Op maandag 15 juli a.s. ontvangen wij Vrienden uit het hele land in Zutphen. U bent daarbij zeker welkom. Nadere informatie hierover wordt nog bekend gemaakt.  

Uittreden bestuurslid

Bestuurslid Jolien Plantinga heeft met ingang van 1 april jl. het bestuur verlaten. Door persoonlijke omstandigheden was het voor haar niet meer mogelijk haar bestuurstaken te verrichten. Zij zal op persoonlijke titel en voor zover mogelijk aandacht blijven geven aan onze vereniging op Facebook. Het bestuur zal voorlopig met zes personen doorgaan. 

Meer informatie kunt u bij mij krijgen.  

Met Vriendengroet, namens het bestuur,

Hans Meininger, voorzitter ( hansmeininger@planet.nl )