Zutphen, 11 april 2022


Zeer gewaardeerde Vrienden,

Het bestuur van de Vrienden van de Musea Zutphen hoopt dat het u goed gaat.
Helaas werpt de oorlog in Oekraïne een zware schaduw over het opverend optimisme nu veel culturele poorten weer geopend zijn. Wij hopen dat er zeer spoedig een einde komt aan al het geweld en mensen weer vrijelijk kunnen ademhalen in een sfeer van positieve aandacht voor elkaar.

Musea Zutphen – Nieuwsbrief
Er staan prachtige culturele belevenissen op het Musea-programma. Wie zich heeft ingeschreven voor de Musea-Nieuwsbriefwordt daarvan actief op de hoogte gehouden!
– Tip: Aanmelden voor de Nieuwsbrief  via: www.museazutphen.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting 1898 – 1994
Van 9 april t/m 21 aug. 2022 in het Museum Henriette Polak, onderdeel van ‘De Zomer van Jeanne’ i.s.m. Museum Belvédère, Museum Maassluis, Museum Staal en Stichting Nobilis.
Gedreven en gepassioneerd in haar kunstenaarschap; krachtig en kwetsbaar als mens – dat alles was Jeanne Bieruma Oosting. 
Meer info…
https://museazutphen.nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/jeanne-bieruma-oosting-1898-1994-geen-tijd-verliezen/   

ALV
en Jolande Withuis
Onze Algemene LedenVergadering is op dinsdag 31 mei 20.00 uur.
U ontvangt tijdig een uitnodiging met een link naar de vergaderstukken. Na de pauze geeft auteur en initiator van de tentoonstelling, Jolande Withuis, een lezing naar aanleiding van de door haar geschreven en recent gepubliceerde biografie:
‘Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting’.

Vriendenrondleiding tentoonstelling ‘Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting’
Graag nodigen wij u uit voor een rondleiding speciaal voor Vrienden. Datum: dinsdag 26 april om 16:00 uur. Aanmelden graag z.s.m. via helgavdenk@upcmail.nl

Vriendencafé & Vriendenprijs
Op woensdag 18 mei is er weer een Vriendencafé!
Tijdens dit Vriendencafé reiken de Vrienden de Vriendenprijs uit, zoals voorbereid door de speciale Vrienden-jury. Graag verwelkomen wij u.  Aanvang 17:00 uur, sluiting zo rond 18:30 uur. 

Vrienden-Activiteiten
Wij zijn blij dat er weer activiteiten kunnen plaatsvinden, maar zijn toch ook nog een beetje voorzichtig. Met 50 Vrienden samen gezellig in een luxe touringcar op weg naar een expositie elders, vinden wij bijvoorbeeld nu nog een stap te vroeg. Maar… onze activiteitencommissie is actief op zoek naar wat wèl mogelijk is en wij informeren u zodra er meer duidelijkheid is.

Missie en Visie
Het bestuur wil graag voor de Vrienden, voor haarzelf en ‘naar buiten toe’ zo helder mogelijk verwoorden wat volgens haar de Missie en Visie zijn van onze Vereniging. Het resultaat werd onlangs bestuurlijk vastgesteld en vindt u op de homepage van onze website onder ‘Uitgelicht’ of u  klikt Hier.  Het bestuur presenteert dit resultaat op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei a.s.

Waarom werd u Vriend?
In ons vorige Vriendenbulletin vroegen wij u: ‘Waarom werd u Vriend’?
Het bestuur wil dat graag weten opdat zij hun activiteiten zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de motivatie van de Vrienden.
Mocht u nog niet hebben gereageerd… Graag alsnog!
Zie onze Vrienden-website onder de knop ‘Activiteiten’ en dan ‘Vriendenbulletins’ of klik Hier.

Contributies
Binnenkort zullen wij de jaarlijkse contributies incasseren via de door u aan ons opgegeven bankrekeningen. Graag horen we van u als uw rekeningnummer is gewijzigd, zodat we het goede nummer kunnen meenemen in de incasso. Alsnog opgeven van uw bankrekeningnummer (voor wie dat nog niet heeft gedaan) vergemakkelijkt ons werk.
Later volgen de betalingsverzoeken aan Vrienden van wie wij (nog) geen rekeningnummer hebben.
Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de ondersteuning van de Musea Zutphen. Binnenkort verwachten wij samen met de Musea Zutphen u te kunnen tonen wat er met uw donaties zoal mogelijk is gemaakt.

Kostenbesparing
Digitaal inplaats van per post…ontvangt u dit Vriendenbulletin per post? Dan is uw e-mailadres ons niet bekend. U kunt ons helpen kosten te besparen door uw e-mailadres te melden aan onze secretaris (zie onder).

Wij hopen dat wij u met de informatie in dit Vriendenbulletin een Vriendendienst bewijzen.
Suggesties voor verbetering horen wij graag.

Namens het bestuur van de Vrienden,
hartelijke groet,
Hans La Rose, voorzitter

*Eerder verschenen Vriendenbulletins, bijvoorbeeld over het cursusaanbod, kunt u nalezen op onze website, via de knop ‘Activiteiten’ en dan de knop ‘Vriendenbulletins’.

*Vrienden Musea Zutphen – Kuiperstraat 13, 7201 HG Zutphen
Telefoon: 0575-516878 –  e-mail secretaris: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl
Website: www.vriendenmuseazutphen.nl