Donaties & culturele ANBI

De jaarlijkse contributie van de Vrienden maakt het financieel ondersteunen van de Zutphense musea bij de aankoop van kunstwerken mogelijk. Gezien de vele bezuinigingen op cultureel gebied is dit hard nodig.
U als Vriend of sympathisant van onze musea kunt nog verder gaan door een donatie te verrichten. De Rijksoverheid steunt u hierbij in de Geefwet. U kunt ook een periodieke schenking doen. Hiervoor is een notariële vastlegging niet meer vereist.

ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen al langer gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

De Vereniging Vrienden Musea Zutphen is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.
Voor nadere informatie verwijzen u graag via deze link naar de Belastingdienst

Aftrek periodieke gift
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw periodieke gift aan de Vrienden Musea Zutphen volledig af te trekken, dan kunt u het betreffende formulier downloaden via deze link.

Dit formulier kunt na invulling en ondertekening via deze link sturen naar onze penningmeester.

Of per post naar
Vrienden Musea Zutphen
Kuiperstraat 13
7201 HG  Zutphen

Gegevens
De Belastingdienst heeft bepaald dat (culturele) ANBI’s met ingang van 2014 op hun site bepaalde gegevens dienen te vermelden. Dit is gedaan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam
De statutaire naam luidt:  Vereniging Vrienden Musea Zutphen

RSIN of fiscaal nummer
Kamer van Koophandel: 40102768
RSIN: 8160.78.002

Contactgegevens
secretariaat: Kuiperstraat 13 7201 HG  Zutphen. U kunt ook gebruik maken van de contacttab op deze website.
website: www.vriendenmuseazutphen.nl of www.museazutphen.nl (tab Vrienden).

De overige gegevens vindt u hier: zoals de Bestuurssamenstelling, het Beleidsplan/de doelstelling, de uitgevoerde activiteiten (het jaarverslag) en de financiële verantwoording, of op onze website: (op de homepage) via het uitrolmenu onder de knop ‘Vereniging – Vriend worden’.