V 05141Een van de fraaiste staande horloges in het bezit van onze Musea is ongetwijfeld het exemplaar dat omstreeks 1795 is vervaardigd door Hendrik Gerrit Ruempol. Hij behoorde tot een geslacht van klokkenmakers en vestigde zich rond 1791 in Zutphen. Opvallend aan deze klok is de hoogwateraanwijzing voor Amsterdam, een niet erg voorde hand liggend gegeven. Waarschijnlijk heeft Ruempol een geassembleerde staande klok uit Amsterdam betrokken en vervolgens bewerkt in Zutphen. Onderaan in de cijferring gesigneerd: Hk Gerret Ruempol a Zutphen.

Dit staand horloge was dringend aan een grondige restauratie toe om straks een prominente plaats in de Hof van Heeckeren in te kunnen nemen. Klokkenmaker Bouke Blanksma heeft de restauratie uitgevoerd.

De Vrienden hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld.