Missie en Visie

Het bestuur van de Vrienden van de Musea Zutphen wil graag voor de Vrienden, voor haarzelf en ‘naar buiten toe’ zo helder mogelijk verwoorden wat volgens haar de Missie en Visie zijn van onze Vereniging. 
Het resultaat werd onlangs bestuurlijk vastgesteld en vindt u HIER. 

> Het bestuur presenteert dit resultaat op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei a.s. Voor deze ALV krijgen de Vrienden tijdig een uitnodiging.