Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen  

Hans Meininger, voorzitter
Helga van den Enk, secretaris
Marieke Gitz, penningmeester
Johanna Prick
Hans la Rose

Het bestuur is onbezoldigd.