Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen

Hans La Rose, voorzitter, website/ict
Johanna Prick, secretaris, vice voorzitter
Loes Kooij, penningmeester, vriendenadministratie
Marieke Gitz, vice penningmeester, activiteitencommissie
Helga van den Enk, PR, activiteitencommissie

Het bestuur is onbezoldigd.