Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen

Hans La Rose, voorzitter
Johanna Prick, vice voorzitter, vice secretaris
Yvonne Burgersdijk, secretaris
Loes Kooij, penningmeester
Marieke Gitz, vice penningmeester, excursiecommissie
Helga van den Enk, PR, excursiecommissie
Vacature, alg. bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.