De vereniging Vrienden Musea Zutphen werd in 1962 opgericht en leidt een bloeiend bestaan.

Het doel van de vereniging
* het bieden van financiële ondersteuning van de Musea Zutphen bij het aankopen en restaureren van museale objecten.
* het bevorderen van de belangstelling in het bijzonder bij de bevolking van Zutphen en omstreken voor de musea, alsmede het bevorderen van alle activiteiten die tot bloei van de musea kunnen bijdragen.
* het bevorderen van educatieve activiteiten.

Toelichting
De vereniging richt zich op het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de musea Zutphen voor de aankoop van binnen de collectie passende kunstwerken. Dit gebeurt in overleg met de museum directie en de conservatoren.
Om de betrokkenheid van de Vrienden te versterken organiseert de vereniging rondleidingen, cursussen en excursies. Ook nodigt zij de Vrienden uit voor het bijwonen van openingen van tentoonstellingen en van Vrienden café’s voor informele ontmoetingen.

Lid (Vriend) worden
Wilt u Vriend worden van onze vereniging of een lidmaatschap cadeau doen? Klik dan hier. Wij verwelkomen u graag met een waardig cadeau: De uitgave Het grootste in de kleinste dingen over het oeuvre van Thierry Rijkhart de Voogt.