Op bezoek bij de buren

Met regelmaat organiseren de ‘Vrienden Musea Zutphen’ een geliefde Vrienden-activiteit genaamd:
‘Op bezoek bij de buren’.
Deze activiteit wordt tijdig via e-mail aan de Vrienden bekend gemaakt en ook op deze website vermeld. Aanmelden is doorgaans noodzakelijk omdat het aantal deelnemers aan een maximum is geboden. De wijze van aanmelding wordt vermeld in de uitnodiging.

‘Op bezoek bij de buren’ betreft altijd een bezoek aan een museum (of vergelijkbaar) ‘binnen de regio’. Dat is een wat wijds begrip maar het betekent dat het bijvoorbeeld vanuit Zutphen gemakkelijk te bereizen is.
In tegenstelling tot de grote excursies per touringcar, die doorgaans 2 x per jaar worden gehouden (door Corona al een paar jaar helaas onmogelijk), is de reis heen en terug ‘op eigen gelegenheid’.

Actueel:

Uitnodiging ‘Op bezoek bij de buren’ op vrijdag 27 mei 2022
Locatie: Museum Staal
Dorpsstraat 39, 7218 AC Almen
Tijd: 9.30 – 11.30 uur

Beste Vrienden,

Dit voorjaar bieden we u een bijzonder bezoek bij de buren aan bij Museum Staal in Almen.

Dit museum organiseert samen met Museum Henriëtte Polak en drie andere culturele instellingen ‘De Zomer van Jeanne’. Een serie tentoonstellingen over het leven en werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994).

ALMENS WERK

Bij Museum STAAL ligt het accent op het leven en werk van Jeanne Oosting in Almen. De tentoonstelling ‘Jeannes Zomer’ laat voornamelijk werk uit particuliere collecties zien met daarnaast enkele museale bruiklenen. De werken van Jeanne krijgen een ‘titel’ door gebruik te maken van onder andere dichtregels van de dichter A.C.W. Staring, de naamgever van het museum. Zij beschrijven de inhoud of sfeer van het getoonde werk.

Ons bezoek begint om 9.30 uur met een academisch kwartiertje (koffie/thee), om 9.45 uur gevolgd door een lezing over ‘Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst’ door Peter Kooij en Pieter Jonker, auteurs van het recent verschenen boek met dezelfde titel. Na afloop van de lezing gaan we in twee groepen uiteen, waarbij Peter en Pieter elk een halve groep vergezellen om vragen te beantwoorden tijdens een rondgang langs het getoonde – veelal grafische – werk. Uiteraard staat het u vrij om na de lezing uw eigen route door het museum te kiezen.

Museum Staal biedt samen met Museum Henriette Polak een fietsroute aan, ‘Op de fiets met Jeanne’. Een mooie route van Zutphen naar Almen of vice versa, met interessante wetenswaardigheden onderweg en een bezoekje aan Jeannes graf op de Almense begraafplaats. Na aanmelding ontvangt u de fietsroute van mij per e-mail.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Helga van den Enk & Marieke Gitz

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aan het bijwonen van de lezing zijn voor u geen kosten verbonden. De entree voor Museum Staal is voor eigen rekening, en bedraagt € 7,50. Museumkaart is (nog) niet geldig.
Aanmelding uiterlijk 22 mei, per e-mail bij Marieke Gitz, onder vermelding van het aantal personen. In het museum is plaats voor maximaal 30 personen.
Deelname is naar volgorde van binnenkomst aanmelding! Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat uw aanmelding definitief is.

N.B.: Wanneer u klachten heeft die op Corona kunnen wijzen blijft u thuis!!