Na de tentoonstelling ‘I’m a bird now’ ontving Museum Henriette Polak van de erven van Edith Meijering een schenking van twee kunstwerken. In de collectie bevinden zich, inclusief de twee recent geschonken werken, in totaal tien werken van Edith Meijering, werken die in tijd haar hele oeuvre omspannen. Deze aanvulling, het schilderij ‘Poedel’,  illustreert hoe zij de werkelijkheid observeerde en beleefde. Zo maakte zij in 1998 een achttal werken waarin poedels en vrouwenfiguren, gelijkend op poedels figureren. Het zijn niet alleen de roze oren van de poedel die de aandacht trekken; ook de bijna menselijke ogen springen in het oog. Het is dat min of meer ontregelende effect, wat dit schilderij intrigerend én eigen aan het kunstenaarschap van Edith Meijering maakt.
.