Op 4 maart jl. hebben de Musea Zutphen en de Vereniging Vrienden Musea Zutphen hernieuwde afspraken over hun samenwerking vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om afspraken over verwerving en presenteren van museale objecten die door de Vrienden (mede) zijn bekostigd en over de werving van nieuwe Vrienden.
Op de foto (l>r) Tiana Wilhelm, dir. Musea; Tom van Beurden, voorz. Musea; Hans Meininger, voorz. Vrienden; Helga van den Enk, secr. Vrienden.