Header portretten

Arthur van Schendel

Johan Wertheim, 1931

Een bronzen portret van de schrijver Arthur van Schendel op eenentwintigjarige leeftijd. Hij studeerde in die tijd kunstgeschiedenis aan de Sorbonne in Parijs. Johan Wertheim heeft hem helder en evenwichtig vormgegeven en hem bijna als een Griekse god verbeeld. Het beeld bevindt zich sinds 1969 in de collectie.

Jeanne Bieruma Oosting

Zelfportret, 1932
Dit in olieverf op karton geschilderd zelfportret van de in Almen woonachtige Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), werd in 1932 verworven.

Henriette Polak-Schwarz

Joop Sjollema, 1964
Dit portret van mevrouw Henriette Polak-Schwarz is vervaardigd door Joop Sjollema en werd in 2012 aan haar museum geschonken.

Robert Jasper van der Capellen

Kunstenaar onbekend, 1777
Baron Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch werd geboren op 30 april 1743 in huis de Boedelhof bij Gorssel. Hij overleed op 7 juni1814 te Deventer. Robert Jan was de zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margriet Elisabeth van Lynden d’Aspremont. In 1769 trouwde hij in Utrecht met Sara Jacoba van de Velde (1752-1823). De bekende patriot was onder meer ritmeester der dragonders, Heer van Marsch in 1769, van Lathmer in 1770 en van de Engelenburg in 1770. Op de achtergrond van het schilderij is een doorkijk te zien op het huis De Marsch dat door hem in 1801 is afgebroken. Het schilderij behoort sinds 1998 tot de collectie.

Sarah Jacoba van der Capellen- van den Velde

Kunstenaar onbekend, 1814
Dit geschilderde portret uit 1814 in vergulde Lodewijk XVI lijst werd in 1998 door het Stedelijk Museum verworven. Enige details van het schilderij: hoog opgemaakt haar waar bovenop een sluiertje, gedecolleteerde japon met langs de halslijn een kanten bies. Zij werd geboren in 1745 te Batavia en overleed in 1823 te Zutphen. Zij was de dochter van Pieter van de Velde en Clasina Helena Coop a Groen en trouwde op 18 juni 1769 in Utrecht met Baron Robert Jasper van der Capellen. Het schilderij heeft als pendant het portret van haar echtgenoot.

Margot van Hasselt

Martin van Monnickendam, 1915
Een geschilderd olieverf portret op doek van de schilderes Margot van Hasselt. Voluit: Magaretha Livina van Hasselt geboren 9 juni 1879 te Amsterdam en gestorven 19 mei 1935 te Utrecht. Zij was de dochter van Ir. Anne Karel Philip Frederik Robert van Hasselt (1848-1929) en Anna Aleida Hasselt-Houwink (1848-1929). Op dit schilderij is zij ten voeten uit afgebeeld, staande voor het huis Empe. Ze is gekleed in een amazone-rijkostuum met vuurrode jas en draagt als hoofdbedekking een tricorne (een driekantig hoedje). Achter Margot haar paard Nera aan de teugels, in haar linkerhand een rijzweep en voor haar de bouvier Rigel. Dit schilderij is in het bezit van de musea vanaf 1971.

A.C.W. Staring

Kunstenaar onbekend, 1850
Dit portret – olieverf op doek – is vervaardigd naar een schilderij voorstellend mr. Anthony Christiaan Wynand Staring. Het is door een onbekende schilder in 1850 vervaardigd naar een portret uit 1826. Het origineel uit 1826 is verloren gegaan. Het schilderij is in 1958 door het Stedelijk Museum verworden.
A.C.W. Staring, geboren op 24 januari 1767 in Gendringen, stierf op 18 augustus 1840 op zijn eigen landgoed Kasteel De Wildenborch in Vorden. Hij trouwde op 6 juni 1791 te Almen met Everdina Maria van Löben Sels en hertrouwde op 22 juli 1798 te Maarssen met Johanna Andrea Charlotte van der Muelen. Staring was een romantische dichter die uitblonk in de dichterlijke vertelkunst. Hij was onder meer Heer van de Wildenborch. Gemeensman van Zutphen, gekozen lid tweede nationale vergadering, lid Departementsbestuur van Gelderland, lid Commissie van Landbouw te Gelderland, curator Atheneum te Harderwijk, lid Provinciale Staten van Gelderland en lid van het Koninklijk Instituut. Zijn bekendheid ontleent hij aan met name aan zijn letterkundige activiteiten (het gedicht de Hoofdige Boer).

Liesbeth Wezelaar–Dobbelman

Arie Schippers, 1996
Dit geschilderd portret uit 1996 van Liesbeth Wezelaar -Dobbelman (1917-2003) is tegelijk intiem als monumentaal. Liesbeth Wezelaar zit op een divan. Naast haar ligt haar hond te slapen. De vrouw kijkt de toeschouwer niet aan, maar is in haar eigen wereld gekeerd. Arie Schippers (1952) heeft haar zonder ophef of opsmuk geschilderd, waardoor het toegewijde karakter van het model ruimte krijgt. De schildertoets is zacht en licht. De broosheid van de vrouw op leeftijd krijgt daarmee extra kracht. Het schilderij werd in 2003 aan de collectie toegevoegd.

Madame O

Bertus Sondaar, 1936
Een bronzen vrouwenbuste op sokkel. Vervaardigd door beeldhouwer Bertus Sondaar (1904-1984). In deze vrouwenbuste is de invloed van de Franse beeldhouwer Despiau duidelijk zichtbaar in de klassieke rust, het evenwicht en de subtiele expressie die het werk uitstraalt. Sondaar beperkt zich tot wat hij anatomisch wezenlijk acht; de ogen zijn blank en vlak gelaten. Het werk is in 1974 verworven.

Berend van Hackfort

Kunstenaar onbekend, ± 1650
Geschilderd ovaal portret op donkere rechthoekige achtergrond voorstellend Berend (Bernt) van Hackfort, heer van Hackfort (ook geschreven als Hacford of Hakfort). Hij werd omstreeks 1475 geboren en overleed op 22 maart 1557. Hij werd begraven in Vorden. Het portret waarschijnlijk uit het midden van de zeventiende eeuw is gebaseerd op de afbeelding van Berend van Hackfort op zijn grafzerk in de kerk te Vorden. Linksboven het wapen van de familie van Hackfort, een blauwe dwarsbalk op een veld van zilver. Berend van Hackfort was de zoon van Jacob, heer van Vorden en Hackfort en Margriet van Essen. Hij huwde met Margaretha van Egmond in 1504. Zij bracht in haar huwelijk het goed Baak mee. Hun kinderen: Jacoba, vrouwe van Hackfort en Baak, gehuwd met Goossen van Raesfelt en Agnes, gehuwd met Evert van Heeckeren.
In dienst van de Hertog Karel van Gelre speelde Berend een belangrijke rol in de Gelderse oorlogen. Hij was de bekendste bewoner van Huis Hackfort. Met zijn overlijden stierf de familie van Hackfort in mannelijke lijn uit. Hierna deden de families Van Raesfelt en Van Westerholt hun intrede in het huis. Het portret is sinds 1972 in het bezit van het Stedelijk Museum.

Anna Maria Dorothea van Lintelo

Kunstenaar onbekend
Dit geschilderde portret, in 1982 door het Stedelijk Museum verworven, stelt Anna Maria Dorothea van Lintelo (1743-1809) voor. Deze in Zutphen geboren en overleden vrouw was de dochter van Arnold Willem Tyman van Lintelo en Elisabeth Louise de Villates. Zij huwde met Frederik Borchard Lodewijk van Westerholt.
Anna Maria is afgebeeld met opgestoken haar. Zij draagt een gedecolleteerde blauwe japon afgezet met kant, over haar schouders een hermelijnen mantel.
Linksboven het familiewapen van Lintelo. Het schilderij is in 1982 is verworven.

Catharine de Grote

Arie Schippers, 2006
Het beeld getiteld Catherina de Grote is gemaakt van eps, gips en styratabont.
Catherina de Grote verwijst naar een historische persoonlijkheid. Het is een afbeelding van een krachtige vrouw. Tegelijk zijn de sporen van ouderdom en aftakeling zichtbaar. De vergankelijkheid van menselijke macht in het algemeen wordt zo in beeld gebracht.
Het beeld is -los van haar verwijzende betekenissen- een boeiend geheel van structuren en lichtval. Schippers benut alle dimensies van het beeldhouwen: hij componeert met volume, stelt hoge eisen aan evenwicht en beschilderd in navolging van de Griekse klassieke beeldhouwkunst de uiteindelijke vormen. Ded musea verwierven dit beeld in 2008.

Petrus van Suchtelen

Memorietafel van Petrus van Suchtelen
Kunstenaar onbekend (na 1539)

Van Suchtelen, kanunnik en vanaf 1539 deken van het Walburgis-kapittel, is hier afgebeeld als deken. Het paneel moet dus na 1539 geschilderd zijn. Het jaartal 1529 en het monogram A.D.F. aangebracht boven het hoofd van het Christuskind zijn niet authentiek. Deze memorietafel is sinds 1960 in bezit van het Stedelijk Museum. In opdracht van de Zutphense Sint Walburgiskerk werd deze memorietafel geschilderd om de herinnering aan kanunnik Petrus van Suchtelen levend te houden en zijn vroomheid te tonen. In verband met de beeldenstorm zal het schilderij waarschijnlijk niet lang in de kerk hebben gehangen. Centraal geplaatst in de voorstelling staat de Heilige Maagd Maria met het Christuskind, vergezeld van een engel. Links op het schilderij staat de heilige Sint Walburga (Walburgis), de patrones van de kerk, gekleed als benedictijnse non en door haar kroon tevens aangeduid als koningsdochter. Rechts staat bisschop St. Egbert, naamheilige van Egbert van den Over, met kruisstaf. Vóór deze figuren aan weerszijden geknield zien we twee kanunniken van het Zutphense Walburgiskapittel, gekleed in toog en superplie. Op het kleed van hun knielbanken zijn de familiewapens aangebracht. De geknielde figuur links met borstkruis is Peter van Suchtelen, circa 1487-1552 kanunnik en vanaf 1539 deken. De geknielde figuur rechts kan mogelijk op grond van zijn familiewapen met korenaren geïdentificeerd worden als Johannes ten Oever, kanunnik, priester en vicaris.

Spetter (Henk Broer)

Nel van Lith, 1980
Een bronzen portret getiteld ‘Spetter’ voorstellend de in 1986 overleden graficus, tekenaar en schilder Henk Broer. Dit kunstwerk werd in 1999 verworven.