Op 20 maart 2023 hield de Vereniging Vrienden Musea Zutphen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin aan de leden / Vrienden verantwoording werd afgelegd over het boekjaar 2022.
Onder dankzegging werd afscheid genomen van drie bestuursleden: Marieke Gitz, Helga van den Enk en Johanna Prick. Ook werden drie nieuwe bestuursleden benoemd: Sascha Adema, Paul Valk en Lia van Rijen. Welkom!
Meer info in het eerstvolgende Vriendenbulletin.
Na de pauze gaf Constant Willems een zeer bijzondere presentatie over de door hem vervaardigde maquette ‘Zutphen in het jaar 1485.