Uitnodiging

Dinsdag 12 maart 2019, aanvang 20.00 uur

Beste Vrienden van de Musea Zutphen,

Graag nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de 56eAlgemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 12 maart a.s.

De vergadering vindt plaats in het auditorium van het Hof van Heeckeren(ingang Schelpenpoortje).

De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.

Uit kostenoverwegingen hebben we er ook dit jaar voor gekozen de vergaderstukken niet per post toe te zenden.
Agenda, klik hier.
Concept jaarverslag 2018. klik hier.
Concept verslag ALV maart 2018, klik hier.
Financieel jaarverslag 2018, klik hier.
U kunt de stukken ook opvragen bij de secretaris: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl of bij de balie van de Musea Zutphen. Ook tijdens de vergadering zijn de vergaderstukken beschikbaar.

Voor het programma na het officiële gedeelte van de vergadering hebben wij de heer Hendrik Haafkens van de gemeente Zutphen, programmamanager en “boegbeeld” van het Zutphens erfgoed bereid gevonden in een lezing zijn licht te laten schijnen op de ontwikkelingen van zijn aandachtsgebied binnen onze gemeente.

Bent u voornemens de vergadering bij te wonen, dan graag telefonisch bericht (0575 516878), via de contact tab van onze website of per mail secretaris@vriendenmuseazutphen.nl U krijgt geen bevestiging van uw aanmelding.

Wij hopen velen van u op 12 maart te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,
Helga van den Enk, secretaris