Cursussen en lezingen

Cursusprogramma Vrienden Musea Zutphen, voorjaar 2019

Beeldend kunstenaar en ‘Zutphense Uitblinker’ Edith Meijering
Ook dit voorjaar geeft Edith weer een Doe-cursus.
De data zijn 14 en 28 januari, 11 en 19 februari, 4, 18 en 25 maart.
Bij de Doe-cursus gaan de deelnemers gesterkt door allerhande praktische tips met vrijheid aan het werk met schilderen en tekenen. Ze maken kennis met verschillende materialen en technieken op papier . Er word gewerkt in aquareltechniek en acrylverf op doek en gemengde techniek en bijvoorbeeld collage. Er worden vaak films getoond ter inspiratie. Diverse expressiemogelijkheden uit de kunst worden gepresenteerd en in praktijk gebracht. Iedereen werkt op zijn eigen niveau maar door herhaling en oefening ga je iedere keer wat stapjes verder.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een of meer eendaagse Masterclasses te volgen:

Iedere maand een ander thema of techniek uit de kunst uitgediept.
Data:
12 januari:
Collages en übermalungen.
16 februari: Alchemie met goud. Een extra masterclass is gepland op 2 maart.
31 maart: Het goud bij Gustave Klimt.
13 april: Kimonomeisjes van Breitner.
Waar: Atelier Edith Meijering, Kolenstraat 27 1hg, Zutphen.
Kosten: 99 euro (exclusief 21 % btw) voor de hele dag. Inclusief verf, tekenmaterialen en een deel van de collagematerialen.
En inclusief koffie en thee.
Vrienden van de Musea ontvangen een korting, zie hiervoor de website van Edith: 
 www.edithmeijering.nl of neem contact op via tel.nr. 0620039702
.
Docenten van de Vrije Academie en Helikon geven in het voorjaar 2019 een aantal lezingen en cursussen.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij ons bestuurslid Johanna Prick (Johannaprick@hotmail.com).

Cursussen van de Vrije Academie.
De Vrije Academie is al jaren het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur en stelt zich ten doel culturele kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. De Vrije Academie biedt komend voorjaar in Zutphen drie cursussen aan.
Deze cursussen zijn de volgende:

Collegereeks Introductie kunstgeschiedenis: van Griekse Oudheid tot heden.
In deze reeks leert u kunst kennen en herkennen. U wordt meegenomen van de Griekse oudheid tot de Mona Lisa, van De Nachtwacht, naar Rem Koolhaas en Ai Weiwei. Geen droge feiten, maar spannende verhalen en opmerkelijke feiten. Na afloop ziet u verbanden, herkent u periodes en heeft u kennis gemaakt met de belangrijkste werken uit 3500 jaar westerse kunstgeschiedenis.
Deze collegereeks bestaat uit 10 hoorcolleges en 1 excursie. De cursus wordt gegeven op zaterdag van 11.30 u – 13.30 u, aanvang 26 januari.
De prijs is € 255,00, incl. digitale syllabus. Bij uw inschrijving kunt u tevens een geprint exemplaar bestellen à € 11,95 (incl. verzendkosten).
Vrienden ontvangen een korting van € 15,00.

Collegereeks Verdieping symboliek: op zoek naar de dieperliggende betekenis.
Van Ovidius’ metamorfosen tot de verbeelding van de Apocalyps en van de verborgen spreekwoorden in schilderijen van Breughel tot de stereotype kleur van een hagelslagdoosje: het splinternieuwe Verdiepingscollege Symboliek doet u de dieperliggende betekenis ontdekken van beeldende kunst, architectuur en alledaagse cultuuruitingen. Elk college heeft één centraal thema, zoals heiligenlevens, machtsvertoon en de taal van gebouwen. Voortaan kijkt u met andere ogen naar de Eiffeltoren en zelfs naar een eurobiljet; de afgebeelde poorten en bruggen zijn gefingeerde bouwsels om een gevoel van eenheid uit te drukken. Niets is wat het lijkt. In deze reeks wordt u opgeleid tot symbooldetective en leert u verborgen boodschappen te ontcijferen.
Deze collegereeks bestaat uit 9 hoorcolleges en afsluitende quiz. De cursus wordt gegeven op vrijdagmiddag van 13.30 u -15.30 u, aanvang 25 januari.
De prijs is € 255,00, incl. digitale syllabus. Bij uw inschrijving kunt u tevens een geprint exemplaar bestellen à € 11,95 (incl. verzendkosten).
Vrienden ontvangen een korting van € 15,00.

Colloquium Kunstgeschiedenis, semester 4.
Het colloquium maakt onderdeel uit van een serie van vier, maar is ook afzonderlijk te volgen. In vier semesters wordt een zeer uitgebreid overzicht gegeven van de westerse kunstgeschiedenis. In het vierde semester dat in januari 2019 begint wordt onder meer aandacht gegeven aan Realisme, (Post)Impressionisme, Symbolisme, Expressionisme, Kubisme, Surrealisme en Hedendaags.
Er zijn 10 hoorcolleges en 1 excursie. De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 10.45 u -12.45 u. Aanvang 29 januari.
De prijs is € 268,00, inclusief digitale syllabus. Voor € 30,00 bestelt u het colloquiumboek voor 4 semesters.
Vrienden ontvangen een korting van € 15,00.

Alle cursussen van de Vrije Academie worden gegeven in het auditorium van het Hof van Heeckeren. Over al deze cursussen kunt u meer informatie vinden op de website van de Vrije Academie: www.vrijeacademie.nl of in de gids. Opgave via de website van de Vrije Academie of telefonisch 0900 4185050. Een gids van de Vrije Academie kunt u in het museum in Zutphen vinden.

Het cursusaanbod van Helikon in Zutphen.
Helikon verzorgt in Zutphen in het voorjaar 1 lezingenreeks en 7 losse lezingen met beeldende kunst als thema. Kosten: lezingenreeks van 3 lezingen € 60,00, per lezing: € 20,00. Vrienden ontvangen een korting.

De Kruistochten verteld vanuit diverse optieken
Lezingenreeks over de middeleeuwse religieuze expansiedrift
In deze reeks van drie lezingen wordt een breed overzicht gegeven van alle kruistochten en worden de achtergronden en belangrijkste verwikkelingen geschetst. ‘De Tochten’, zoals zij destijds werden genoemd, worden niet alleen behandeld vanuit het gangbare, westerse standpunt maar ook vanuit de Arabische en Joodse optiek, vanuit het gezichtspunt van de Byzantijnen en vanuit de visie van de Kerk. Hoe uiteenlopende belangen, uit de hand gelopen geestdrift en sluwe machtspolitiek hebben geleid tot veel spektakel, tragische dieptepunten en bizarre gebeurtenissen. Gregor Dijkhuis laat ze allemaal de revue passeren met persoonlijke verslagen van ooggetuigen, deelnemers en kroniekschrijvers.
Odensehuis, woensdag 23 januari, 6 februari en 20 februari, 10.00- 12.00 uur

Caravaggio, de Utrechtse Caravaggisten en Rembrandt
Lezing bij tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht. Een aantal Utrechtse kunstenaars liet zich inspireren door het werk van de realistische schilder Caravaggio.
Odensehuis, woensdag 30 januari, 10.00 -12.00 uur.

Het beeld van Joden in de christelijke kunst
Lezing over het verbeelde antisemitisme.
Odensehuis, woensdag 13 februari, 10.00-12.00 uur.

De grote verhalen III: De Aeneïs van Vergilius
Lezing over de zwerftochten van Aeneas. Uitgangspunt vormen de illustraties in de zogenaamde Vergilius Vaticanus en de Vergilius Romanus uit de 5e eeuw.
Odensehuis, woensdag 27 februari, 10.00 -12.00 uur.

Macedonische muurschilderingen
Lezing over de Byzantijnse erfenis
De in de vorige eeuw ontdekte 12e eeuwse muurschilderingen in de kerk in het dorpje Gornji Nerezi, vormen het uitgangspunt voor deze lezing.
Odensehuis, woensdag 13 maart, 10.00 -12.00 uur.

De fresco’s van de Sixtijnse kapel
Lezing over het ontstaan en de ondergang van de wereld in fresco’s. Met aandacht voor de kunstenaarsgeneratie vóór Michelangelo: Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli en Luca Signorelli.
Odensehuis, woensdag 27 maart, 10.00 – 12.00 uur.

Hastings en het tapijt van Bayeux
Lezing over een uniek 11e-eeuws wanddoek van 70 meter lang.
Odensehuis, woensdag 20 maart, 10.00-12.00 uur

De Stanze van Raphaël
Lezing over de pauselijke vertrekken – de Stanze – in het Vaticaan. De fresco’s van Raphaël (1483-1520) brengen de essentie van de Renaissance aan het licht.
Odensehuis, woensdag 10 april, 10.00 – 12.00 uur.

Uitgebreide informatieover deze en andere cursussen vindt u op de website van Helikon: www.kunstgeschiedenis-helikon.nl
Vrienden kunnen zich voor een cursus aanmelden via www.helikon-utrecht.nl De korting is € 2,50 per lezing. Deze is te verkrijgen door per separate e-mail aan info@helikon.nl aan te geven dat men vriend is.
Ingeval u zich niet digitaal inschrijft liggen in het museum enkele studiegidsen van Helikon ter inzage met daarin een aanmeldingsformulier.