Aankopen

Overzicht van ‘Aankopen’ t/m/ 2019

Zutphen, 11 juni 2020

In het jaar 1962 werd De ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’ opgericht, dit in vervolg op haar voorganger de ‘Vereniging Pictura’ die 100 jaar eerder het cultureel levenslicht aanschouwde.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’ is het financieel ondersteunen van de ‘Musea Zutphen’ bij de aankoop van een kunstwerk waarmee de ‘Musea Zutphen’ haar collectie graag wil uitbreiden.
Een overzicht toont de objecten die door of met hulp van de ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’ werden verkregen en aan de collectie werden toegevoegd. Helaas was het overzicht door allerlei omstandigheden incompleet geraakt.

Het bestuur van de ‘Vrienden van de Musea Zutphen’ is er dan ook zeer gelukkig mee dat Vriend Johan Drewes het bestuur aanbood het overzicht te actualiseren t/m/ het jaar 2019.
Johan Drewes ging voortvarend aan de slag waarbij hij actieve steun ondervond van het hoofd collectiebeheer van de ‘Musea Zutphen’, Marieke de Jongh. Het bleek een stevige klus… de bron van het benodigd onderzoek waren de jaar- en bestuursverslagen van grofweg de eerste 40 jaar van de ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’, aangevuld met gegevens uit ‘Adlib’, het registratiesysteem van de ‘Musea Zutphen’.
Het overzicht is nog niet helemaal compleet, zo ontbreken van een aantal kunstwerken in het archief nog afbeeldingen die op een later moment moeten worden gemaakt.
Toch vindt het bestuur van de Vrienden dat het huidig resultaat nu al de volle digitale aandacht verdient en daarmee een plek op onze (deze) website.

Het bestuur is erg blij met dit -voorlopig- resultaat van zorgvuldig en vooral ook zeer geduldig archiveren. Daarvoor zeer veel dank aan Johan Drewes en Marieke de Jongh!

Naast een link naar bovengenoemd overzicht treft u hier ook een link naar de brochure aan die verscheen ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Vereniging in 2012. 
Inmiddels is tevens toegevoegd een link naar de lijst van recente aankopen.

-> Klik hier voor bovengenoemd overzicht van aankopen
.
-> Klik hier voor het overzicht van recente aankopen
.