Zutphen, december 2019

Gewaardeerde Vrienden,

Een aantal aankondigingen van activiteiten voor het nieuwe jaar.
Met deze activiteiten bedanken we u voor uw steun aan de Musea Zutphen en willen we bijdragen aan onderling contact tussen de Vrienden.

In het eerste kwartaal van 2020 gaan we weer Op Bezoek bij de Buren, wordt een bijzonder Vriendencafé georganiseerd, starten een aantal cursussen en houden we onze jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering
De jaarvergadering (ALV) over 2019 wordt gehouden op:
dinsdag 24 maart 2020
Tijdens deze vergadering zal – zoals gebruikelijk – door het bestuur van de vereniging verslag worden gedaan en verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid en de genomen besluiten in 2019, met de daarbij behorende financiële verslaglegging.
De betreffende stukken zullen u tijdig worden toegezonden.
Het (heel toepasselijke) thema van deze jaarvergadering is: “Vriendschap”. Daarover zal een (filosofische) inleiding worden gehouden. 

Vriendencafé
Op 15 januari 2020 wordt weer een Vriendencafé gehouden. Dit keer met een bijzonder thema: de restauratie van de globe van Van Langren
Voor veel Vrienden is de globe in het Stedelijk Museum een bekend kunstwerk. De globe (in de eerste zaal van het Stedelijk Museum) is afkomstig van de eerste Amsterdamse globemaker, Jacob Floris van Langren. Deze globe werd in 1608 verkocht aan de stad Zutphen door de zoon van de maker en is daarmee nog steeds in het bezit van de oorspronkelijke eigenaar.
De globe was toe aan een restauratie en daarvoor is een bijdrage gevraagd aan de Vereniging Rembrandt. Het toekennen van een bijdrage door deze vereniging is afhankelijk van ‘een eigen inbreng’. Het bestuur van de Vrienden Musea Zutphen is bereid deze eigen bijdrage te verstrekken. Tijdens het Vriendencafé zal door de directeur van de Musea Zutphen meer over de globe en het restauratieplan worden verteld.  

et Vriendencafé wordt gehouden in het Auditorium van de Musea, op 15 januari 2020 en begint om 17.00 uur.
=>> Wilt u in verband met de organisatie laten weten of u van plan bent te komen, bij voorkeur op: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 
Of telefonisch bij Hans Meininger op: 06 12 53 83 46

Op Bezoek bij de Buren in Winterswijk
Op woensdag 19 februari zijn wij van het komend jaar welkom in Villa Mondriaan in Winterswijk. 
Naast de vaste expositie over de jonge jaren van Piet Mondriaan is er tot 1 maart 2020 een expositie van werk van Samuel Jessurun de Mesquita. Beide kunstenaars zochten hun weg naar abstrahering en abstractie, ieder op zijn eigen manier. U kunt deze exposities bekijken, alles onder begeleiding van een deskundige rondleider.
U wordt ontvangen vanaf 10.30 uur in het museumcafé van Villa Mondriaan.
Er is een rondleiding gepland van ongeveer 1 tot 1½ uur. De rondleiding wordt u aangeboden.
De entree tot de Villa is vanaf komend jaar mogelijk met een museumkaart. Zonder museumkaart is de toegangsprijs € 12,00 (inclusief een kop koffie of thee). De Villa is voor iedereen goed toegankelijk.
Winterswijk is vanuit Zutphen goed bereikbaar met de trein of met de auto. In de buurt van het museum is er voldoende (meestal gratis) parkeergelegenheid.

=>> Om te weten hoeveel Vrienden meegaan naar Winterswijk ontvangen we graag uw opgave bij voorkeur op: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 
Of telefonisch bij Hans Meininger op 06 12 53 83 46

Cursusprogramma voorjaar 2020
Het komende jaar is er voor de Vrienden van de Musea Zutphen weer gelegenheid om één of meerdere cursussen of lezingen over kunst te volgen.

De Vrije Academie verzorgt komend voorjaar een mooi aanbod over uiteenlopende kunstenaars, perioden en stromingen.

Paul Bröker, voormalig directeur van Helikon, geeft op persoonlijke titel een paar interessante lezingen. Daarnaast verzorgt hij een vierdaagse cursus over Jan van Eyck en de Vlaamse Primitieven naar aanleiding van het Van Eyckjaar in Gent.

Op de website van de Vrienden vindt u meer informatie over de cursussen en lezingen en over de wijze waarop u zich hiervoor kunt inschrijven.
Vrienden die een cursus of lezing willen volgen, komen in veel gevallen in aanmerking voor een korting op de cursusprijs. Veel cursussen beginnen in de tweede helft van januari 2020.
De juiste data vindt u in het activiteitenoverzicht op de website van de Vrienden. U kunt zich nu al inschrijven.

De cursussen van de Vrije Academie en de cursussen van Paul Bröker worden gegeven in het Auditorium van de Musea.

Beschrijving: C:\Users\cajo001\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z7YBPJMW\Green screen Jo Spier hert vrienden.jpg