Nieuwe datum uitgestelde Jaarvergadering

De voor 24 maart jl. vastgestelde jaarvergadering van de ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’ is verschoven naar dinsdagavond, 6 oktober a.s.
Locatie: “De Wijngaard”, Wilhelminalaan 3 te Zutphen.
Meer informatie: zie hier het Vriendenbulletin van juli 2020.