De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) over 2019 wordt gehouden op dinsdag 24 maart 2020. Tijdens deze vergadering zal – zoals gebruikelijk – door het bestuur van de vereniging verslag worden gedaan en verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid en de genomen besluiten in 2019, met de daarbij behorende financiële verslaglegging.
Kijk hier voor meer informatie.