Vriendencafé

Enkele keren per jaar worden alle Vrienden uitgenodigd voor het Vriendencafé. In een ongebonden sfeer versterken we de onderlinge contacten tussen de Vrienden en het bestuur. Ook de medewerkers van de musea worden hiervoor uitgenodigd.

Het eerst komende Vriendencafé zal worden gehouden op 2 mei 2018 van 16.00 tot 18.00 uur in het Auditorium van de Musea. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de nieuwe bestuursleden van de Vrienden van de Musea Zutphen. Museumdirecteur Tiana Wilhelm vertelt welke plannen de musea hebben. Tevens bent u in de gelegenheid met elkaar (kunst)ervaringen uit te wisselen.

We hopen u dan te ontmoeten.